שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • היחס לרע בעולם

האם כדאי לקבל ייסורים?

undefined

הרב אוריאל טויטו

ח מרחשון תשפ"ב
שאלה
איך אפשר ליישב בין הפסוק בתהילים "אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו" לבין העובדה שגדולי ישראל אמרו על ייסורים לא הם ולא שכרם?
תשובה
שלום לך, מרן הרב קוק (עין אי"ה ברכות, פ"א סע' לה) מסביר שמטרת הייסורים שבאים על האדם, היא למרק את קושי הגוף, לזכך את האדם, ולהעלותו למדרגה גבוהה יותר ממה שהוא נמצא בה. ומי שבאים עליו ייסורים זוכה למדרגה גבוהה יותר, אלא שמדרגה זו לא באה לו בעמלו ובחריצותו, אלא במתת שמיים, על ידי הייסורים. אולם תכליתו של האדם היא שהוא יקנה את מעלתו בכוחות עצמו ובעמלו, ולא בעל כורחו על ידי ייסורים שמביאים עליו משמים. ולכן הצדיקים היו אומרים "לא הם ולא שכרם". וכוונתם הייתה, שהם רוצים לקנות את המדרגה הגבוהה מכוח עבודתם, ולא מכוח הסיוע שבא מן החוץ בדרך של ייסורים. נמצא שלכל אדם נכון לומר "אשרי הגבר אשר תייסרנו", מכיוון שעל ידי הייסורים האדם מתעלה, אבל לצדיקים גדולים נכון לומר: "לא הם ולא שכרם", מפני שהם במדרגתם, יכולים לקנות את השלמות בדרך יותר עליונה מן הייסורים, על ידי עבודת בעצמם. בברכה אוריאל טויטו
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il