שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר בראשית

מדוע נענש יעקב על כיבוד הורים?

undefined

הרב חיים שריבר

י"ז כסלו תשפ"ב
שאלה
שלום וברכה, בבראשית לז לד: בפסוק ויתאבל על בנו ימים רבים. אומר רש"י כנגד כ"ב שנה שלא קיים יעקב כיבוד אב ואם. ומדוע נענש על כך הרי יצחק ורבקה שלחו אותו? ועוד הרי הוא עבד בבית לבן כדי לשאת את רחל ומדוע על קיום מצוות אלה נענש? הרי מי שעוסק במצווה פטור ממצוה? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
שלום הפרשנים עסקו בשאלה זו, נביא מספר הסברים שנאמרו בענין: [א. רבינו בחיי (בראשית פרק כח פס' ה') כתב: וישלח יצחק את יעקב. יש לשאול: כיון שבשליחותם הלך והם מחלו לו, למה נענש על מצות כבוד אב ואם כשנתעכב כ"ב שנה, שפירש ממנו יוסף עשרים ושתים שנה כנגדן. ואפשר לומר כי דעתם היה שיקח את לאה ושיחזור מיד כשישלח בשבילו, אבל הוא נתן עיניו ברחל הקטנה ליפיה, ואמר: (בראשית כט, יח) "אעבדך שבע שנים ברחל", ואם כן כל הזמן שנתעכב היה ברצונו, ולכך נענש כנגדן. ב. בספר חסידים (סי' תקעג) כתב שבדין שמים חייב אפילו האב מחל על הצורך לכבדו. ג. המהרש"א (מגילה דף טז:) הביא בשם אמרי נועם בשם הר"י מפאריש שהסביר שלסוף י"ד שנה שהיה יעקב בבית עבר נתקררה דעתו של עשיו ושלחה רבקה את דבורה מניקתה אחריו לבית לבן והוא שהה שם כ"ב שנה כבר ללא ציווי של הוריו. ד. העיון יעקב (שם) באר שאין כאן עונש אלא לפי שיעקב לא כיבד הוריו כ"ב שנה אע"פ שהיה אנוס - מן הדין שהוא לא ישמח בכיבוד בנו יוסף. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il