שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • השבת אבידה

החזרת ספרים ללא בעלים

undefined

הרב אביעד תפוחי

י"א אדר ב' תשפ"ב
שאלה
יש לי ספרים בבית שאני יודע שהם לא שלי אבל איני יודע של מי הם? בנוסף ספר של ילד מגן ילדים שנסגר כבר? מה לעשות
תשובה
שלום וברכה, בין אם שאלת את החפץ ואינך זוכר ממי שאלת, ובין אם החפץ נשכח אצלך בבית, יש לנהוג כדלהלן: א. לחפש היטב את הבעלים. ב. אם לא הצלחת למצוא את הבעלים, יש לרשום את פרטי החפץ ואת שוויה, אם ברצונך בשומא מדוייק ניתן לבצע את השומא בפני שלושה, אך אתה יכול לשום את החפץ בעצמך בשווי גבוה שודאי מכסה את שווי החפץ. ג. באם תמצא את הבעלים עליך לתת לו את השווי שרשמת לעצמך. ד. מעתה החפץ שלך, ואתה יכול לעשות בו כרצונך, להשתמש בו או להשליך אותה לפח. במקרה של ספר מגן ילדים שנסגר- יש לנהוג כנ"ל ולחפש את בעלי הגן, שכן זה ממון שלהם ויש להניח שהם רוצים את הספר בחזרה. ואם אי אפשר למצוא אותם, יש לנהוג כמפורט לעיל. מקורות: ביחס לאבידה- בצורה מפורטת בשו"ת אג"מ חו"מ ח"ב, סימן מ"ה. ביחס לפקדון שנשכח- בצורה תמציתית בשו"ת חת"ס חו"מ קכ"ב. ועיין בהרחבה בפתחי חושן חלק ג, פרק ז, הערה סז. אמנם הוא מסיק שיכול רק להשתמש ולשלם את פחתה ואת שכרה, ואינו יכול למכור. ואכן החת"ס מציע את התקנה הזו, ולא מציע למכור ולהתחייב בדמים. אך נראה שהחת"ס אמר כן דוקא במקרה שלו שמדובר בתכשיטים שיש להניח שהבעלים רוצה דוקא את החפץ עצמו, אבל בחפצים פעוטים ובפרט במציאות ימינו שקל להשיג כמעט כל חפץ, יש לומר שהבעלים מעדיפים לקבל את דמי החפץ ולא את החפץ עצמו שודאי כבר קנו לעצמם חפץ בדומה לחפץ שאבד להם. וכעין זה שמעתי ממו"ר הגר"א וייס שליט"א.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il