שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • השבת אבידה

מה לעשות עם האבידה?

undefined

כולל דיינות פסגות

ט תשרי תשס"ו
שאלה
לפני כמה חודשים מצאתי ברכבי מציאה שכנראה נפלה מטרמפיסטים שלקחתי יום קודם אל היישוב בו אני גר. פירסמתי מודעה בכל היישוב אך אף אחד לא פנה אלי. אין לי מושג מי הטרמפיסטים ויכול גם להיות שהם בכלל לא גרים ביישוב. מה אני אמור לעשות עם האבידה?
תשובה
שלום רב לא כתבת אם יש באבידה סימן או לא, ועל כן אחלק תשובתי לשניים. אם אין באבידה סימן וברור למאבד שנפלה ממנו קודם שמצאת את האבידה, כגון שהחפץ חשוב כגון מעות או כבד, אין אתה צריך להשיב שודאי הבעלים התייאשו קודם שהגיעה האבידה לידך. (ואף על פי שיש אומרים שכיון שהאבידה בחצרך הרי הגיעה לידך קודם יאוש, הרי דעת נתיבות המשפט שאין חצר קונה שלא מדעת האדם.) אם מדובר בחפץ, שמן הסתם הבעלים לא שם לב לנפילתו ממנו, אלא רק לאחר שמצאת אותו, נתחייבת בהשבתו. ובמקרה זה פסק השולחן ערוך חושן משפט רסז, טו הכריז ולא באו בעלים תהא המציאה מונחת עד שיבוא אליהו. במקרה זה אם יעבור זמן ויהא ברור שלא יוחזר החפץ לבעליו, אם זה חפץ שמצוי בשוק ואין לו ערך לבעליו כמות שהוא, ויש לו מחיר ברור בשוק אתה רשאי להשתמש בחפץ ולרשום שווי החפץ, ולכשיבא המאבד או אליהו תשיב לו. אם מדובר בחפץ עם סימן ברור שהבעלים לא התייאשו וחייב אתה להשיבו. אם הכרזת ולא הגיעו בעלים, דין החפץ יהא מונח עד שיבא אליהו כמפורט לעיל. כל זה בהנחה שמדובר בדרך נפילה, אך אם זה דרך הנחה כגון סל או שקית עם דברים, אז מקום נחשב סימן ודינו כחפץ שיש לו סימן.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il