שאל את הרב

  • הלכה
  • קריאת שמע וברכותיה

קריאת שמע בזמנה לפני תפילת שחרית

undefined

רבנים שונים

כ"ז מרחשון תשס"ו
שאלה
כאשר קוראים קריאת שמע לפני תפילת שחרית (כדי להספיק לקרוא אותה בזמן), מה בדיוק צריך לקרוא? האם מספיק לקרוא את הפרשיה הראשונה?
תשובה
לדעת רוב הפוסקים , רק הפסוק הראשון הוא מן התורה, לכן כתבו הב"י והרמ"א סימן מ"ו סעיף ט, שטוב לומר פסוק ראשון של שמע בסדר הקורבנות כדי לצאת בו ידי ק"ש. ובמשנה ברורה בסעיף ל"א כתב שי"א את שני הפרשיות [כי לפר"ח שניהם מהתורה ]. והטוב ביותר שיקרא את שלושת הפרשיות, כי לפר"ח טוב לצאת ידי זכירת יציאת מצרים בזמן ק"ש. הרב יאיר פרייליך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il