שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • אכילת מצה

אכילת מצה כל שבעה

undefined

הרב אליעזר מלמד

כ"ג ניסן תשס"ז
שאלה
כת"ר כתב בספרו פניני הלכה פסח עמוד 164-5 שגם להגר"א וסיעתו האוכל יותר מכזית בסעודה בשבעת ימי הפסח (להוציא ליל הסדר) אין בידו מצוה, רציתי לשאול מנלן לכת"ר חידושו זה?
תשובה
לדעת הסוברים שיש מצווה לאכול מצה בכל ימי הפסח המצווה היא כדוגמת המצווה בליל הסדר, אלא שבליל הסדר היא חובה ובשאר הימים מצוות רשות. לפיכך, כשם שבליל הסדר המצווה היא לאכול כזית ולא יותר, כך גם בשאר סעודות הפסח. ומה שאנו אוכלים עוד מצה בליל הסדר לכורך ואפיקומן אינו מצד עצם המצווה לאכול כזית מצה אלא תוספות שהוסיפו חכמים לעניין ליל הסדר, ואינם שייכים לשאר ימי הפסח.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il