ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה גאולה ובית המקדש

למה לא לשים תכלת?

שאלה
ראיתי את תשובת הרב באתר ורציתי לשאול, אם ראיות המעודדים להטיל תכלת מסתברים, למה הרב כתב שאינו שם? ואף אם תאמר שאביו של הרב, הרב זלמן שליט"א וכן מגדולי הדור המובהקים, האם במקרה כזה אין עלינו לחובה לברר לעצמינו ואם יראה שצריך לשים, אז במקום שיש ביטול עשה אין חולקים כבוד לרב, ועל כגון זה דרשו רבותינו "ואדברה בעדותיך נגד מלכים ולא אבוש". ובפרט שיש סוברים שאסור להטיל לבן משום ביטול עשה בידיים..(מובא בתחומין טז, וכן פוסק הרב ליאור שליט"א) וגם הרב אריאל שליט"א לא אוסר אלא סובר שזו מידת חסידות (למרות שהוא עצמו לא שם), ודעת הרב דרורי שליט"א שצריך לשים, וכן כמה עדויות על רבני ערים חשובים ורבנים חברים בבית דין הדול בירושלים שמטילים תכלת בבגדיהם. האם אין פה ספק דאורייתא לחומרא? ואם נאמר סברא שרק איפה שההחמרה בטוח שתועיל, אז אומרים ספק דאורייתא לחומרא, מה מכריחינו לומר חידוש זה? הרי יש חולקים עליו מעיקרא, ונימוקם עמם. (כך כתב הרב דוד חיים הלוי זצ"ל, כמדומני בחלק ו, באזור עמוד ש משהו)ומשמע מסיפור של הרב בורשטיין שליט"א, שגם הרב אויערבאך זצ"ל לא התנגד לדבר. ואולי באמת זה מעיד על התקרבות הגאולה? שבוע טוב לכבוד הרב, וסליחה על אריכות הדברים.
תשובה
קשה לי להאריך עתה בתשובה על כך. רק אכתוב שיש משקל חשוב מאוד לדבריהם של זקני הרבנים ולמסורת ישראל. ולכן יתכן שיעברו עוד שנים עד אשר צבע התכלת יאושר ויתקבל, ואזי תהיה מצווה גמורה ללובשו. ומי שאינו מניחו עתה בציצית, אמנם אולי מתרשל במצווה לדעת כמה רבנים חשובים, אולם מנגד הוא נשען על מסורת התורה שתלויה בזקני הרבנים, שאכן אינם משנים ממנהגם עד שהדברים אינם מתבררים אצלם בוודאות. וכל זה לגבי דברים שאין בהם הכרח, אבל בדברים שיש הכרח, שכלל שמירת התורה והמצוות תלויים בהם, כמו בענייני חינוך, או שהם צורך גדול לאנשים רבים או פיקוח נפש (כמו ביחס להשתלת איברים), לפעמים אין מנוס ויש להעמיד את הדברים על אמיתתם, על פי אמיתתה של תורה, גם אם חלק מזקני הרבנים מפקפקים בדבר.
עוד בנושא גאולה ובית המקדש

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. שאל בהמשך לשאלה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il