ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
גם הגר"ש עמאר יעביר שיחה בסופ"ש ההכנה לר"ה. שריינת מקום?
שאל את הרב תורה, מחשבה ומוסר יסודות האמונה

בחירה חופשית לדמויות מהתורה

שאלה
אם התורה נכתבה לפני בריאת העולם כיצד ניתן להסביר את הבחירה החופשית של המופיעים בתורה ?
תשובה
לשואלת שלום, שאלה גדולה שאלת, וכדי להשיב עליה יש להבין כראוי מה היתה כוונת חז"ל באומרם שתורה קדמה לעולם. לשם כך אבקש לצטט את דבריו החשובים של האברבנאל בספרו "ישועות משיחו" (חלק שני, העיון השני - פרק ג'): "'יש אומרים התורה וכסא הכבוד נבראו והאחרים עלו במחשבה להבראות' (בראשית רבה א, ד). ולא כיוונו חז"ל לומר שקודם בריאת העולם נבראו הדברים האלה, כי איך יאמרו בישראל ובאבות שהוא העם המסתעף מהם שהיה באלף השלישי משנות העולם שיהיו קודמים אליו, אף כי הבית הזה אשר בנה שלמה, אבל כיוונו בזה שכמו שכל פועל יקדם בהכרח לפעולתו ציור אותה פעולה והתכלית הנכסף בה והיותה ראשית המחשבה מה שהוא סוף המעשה, כן האל יתברך לא ברא העולם השפל הזה כי אם בהיותו מצייר שיהיה לתכלית עבודתו לפי שזה אינו מושג כי אם באמצעות התורה. לכן אמרו שהיא קדמה לעולם, לא קדימת זמניית שלא תפול בזה אלא קדימת סבה והתכלית הנכסף שהוא מצוייר ראשונה אצל הפועל". אם כן, התורה לא קדמה לעולם קדימה כרונולוגית, אבל היא היסוד והתכלית של העולם ובכך נחשבת כקודמת לו. לפי זה מובן שאין כל קושי על הבחירה החופשית. בברכה נאמנה
עוד בנושא יסודות האמונה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il