שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות בברכות

ברכה על הביס השני

undefined

רבנים שונים

י"ב אלול תשע"ג
שאלה
שלום כבוד הרב, האם במקרה ששכחתי לברך ברכה ראשונה עליי לברך כשנזכרתי, כלומר בביס השני/ השלישי? תודה רבה
תשובה
שלום וברכה ! צריך לברך לפני הביס השני. ומוסיף האור לציון שטוב שיכוין על מה שבלע בלא ברכה. הרחבה: בגמ' במסכת ברכות (דף נ ע"ב) כתוב מה דינו של מי ששכח והכניס אוכלין לתוך פיו בלא ברכה? ומסקנת הגמ' היא שמשקין בולען, אוכלים שאינם נמאסים פולטן ומברך וחוזר ואוכלן, ואוכלים שנמאסים מסלקן לצד אחד בפיו ומברך. ונחלקו הראשונים לגבי בליעת המשקין אם צריך לברך עליהן לאחר הבליעה או לא צריך לברך. לדעת ר"ח ורש"י, שלאחר שבלע את המשקין שהיו בפיו אינו צריך לברך עליהם ואילו דעת הרא"ש, הראב"ד והרשב"א לאחר שבלע את המשקין שהיו בפיו צריך לברך עליהם. השו"ע (ס' קעב') פסק להלכה לגבי אוכלין (בס' ב') כפשט הגמ', אם הוא דבר שאינו נמאס אם יפלטנו, יפלטנו ויברך עליו. ואם הוא דבר שנמאס, מסלקו לצד אחד ומברך עליו. עוד פסק השו"ע להלכה לגבי משקין (בס' א') כשיטת ר"ח ורש"י שבולען ואינו מברך עליהם ברכה ראשונה, ואילו הרמ"א (שם) פסק כשיטת הרא"ש, הראב"ד והרשב"א שמברך עליהם. המשנ"ב כותב שדעת רוב הפוסקים כדעת השו"ע שלא מברך עליהם ברכה ראשונה. אולם בשביל שלא להיכנס למחלוקת הראשונים מצאנו כמה דרכים באחרונים. המשנ"ב כותב בשם המ"א והא"ר שעדיף שיפלוט את המשקין אם יכול ולא יבלע אותם. כף החיים כותב, שבעוד המשקין בפיו יהרהר את הברכה בליבו ואז יבלע. מ"מ הדבר פשוט וברור שכל הדיון הנ"ל הוא רק על המשקין שבתוך פיו אולם אם רוצה לאכול או לשתות עוד פשוט שצריך וחייב לברך על המשקה או האוכל שרוצה לאכול. הרב עידן יוסף
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il