שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • עובד ומעביד

"לא תחסום שור בדישו"

undefined

הרב יאיר וסרטיל

ו טבת תשע"ד
שאלה
שלום הרב. בספר דברים פרק כה פסוק ד כתוב "לא תחסום שור בדישו", דין תורה לאפשר לשור בזמן החרישה לאכול תוך כדי עבודה. האם בימינו מותר לאדם עובד לאכול תוך כדי עבודתו?
תשובה
נאמר פסוק מפורש גם לגבי אכילת פועל: "כי תבא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שבעך". אמנם זכות זו קיימת לפועל רק כשעובד בדבר המחובר לקרקע שנגמר גידולו, כגון שעובד בקטיף, או בדבר שכבר אינו מחובר אך טרם נתחייב במעשרות. פרטי דינים אלו מבוארים בשו"ע חושן משפט סימן שלז. בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il