שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר שמות

נוסח ספר התורה של רש"י

undefined

הרב עזריה אריאל

ג אדר א' תשע"ד
שאלה
שלום כבוד הרב. רש"י בספר שמות פרק כ"ה פסוק כ"ב, מצטט פסוק בתוספת האות וא"ו, כיצד יתכן שלרש"י היתה גירסה שונה? האם חלילה הספר שלנו או של רש"י פסול?!
תשובה
לשואל, שלום! קיימות גרסאות שונות בדברי רש"י הללו, עיין במהדורת 'תורת חיים' הערה 35. בכל אופן, ידוע שהיו הרבה הבדלים קלים בנוסח התורה בין רבותינו הראשונים, וכבר הגמרא בקידושין ל ע"א אומרת "אנן לא בקיאינן בחסרות ויתרות", כלומר, יש מילים שקריאתן אחידה אבל יתכן לכתוב אותן בכתיב מלא או חסר (תוספת ו' לחולם או י' לחיריק) והגמרא מספרת שיש מבוכה בנושא זה. כך גם פוסק הרמ"א (סי' קמג ס"ד), שכאשר מוצאים טעות בספר תורה ב"חסרות ויתרות" (הבדלי כתיב מלא וחסר) אין להוציא ספר תורה אחר, משום "שאין ספרי תורה שלנו מדוייקים כל כך שנאמר שהאחרת יהיה יותר כשר". בדורות האחרונים השתפרה אחידות ספרי התורה בעם ישראל, וזאת בעזרת חכמים (כגון הספרים 'אור תורה', 'מנחת שי', ו'קסת סופר') שטרחו לנפות את נוסח המקרא מטעויות וחילופי נוסחאות, הן על ידי בדיקת כתבי יד והן על ידי הערות בעלי ה'מסורה', שהקפידו לציין מקבילות בתנ"ך לכל צורה לשונית (ראה למשל במנחת שי על פסוק זה שציינת, שתמה על גרסת רש"י והוכיח מרשימות המסורה שהנוסח הנכון הוא "את כל"). השוואה בין מסקנותיהם לבין כתב יד בן אשר ומסורת יהודי תימן, שלא היו ידועים להם, מעלה התאמה מדהימה וכמעט מושלמת. להרחבה בנושא זה עיין במאמרו של הרב דוד כוכבי בקובץ 'אור ישראל' נה (עמ' ריט והלאה), שם סקירה על תולדות הנוסח והפניות להרבה הבדלים קלים שהיו בזמן הראשונים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il