שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • המקדש והקרבנות

עבודת הכהנים בלילה

undefined

הרב עזריה אריאל

ה אדר ב' תשע"ד
שאלה
ב"ה כבוד הרב שלום כתוב (ויקרא ו ב) שכל הלילה מקריבים. כמה כהנים עבדו בלילה? והיכן זה כתוב? אם כהן אחד אז הוא היה מחוייב להישאר בבית המקדש עד סיום העבודה? והיכן זה כתוב? תודה
תשובה
לשואל, שלום! מה שכתוב בתורה שמקריבים "כל הלילה", אין הכוונה שמצווה על הכהנים להקריב כל הלילה. הכוונה היא שאם נשאר קרבן מהיום הקודם (ששחטו אותו וזרקו את דמו על המזבח ביום הקודם ולא הספיקו להקטיר אותו על המזבח) ניתן וצריך לעשות זאת במשך כל הלילה, ככתוב במשנה בתחילת מסכת ברכות: "הקטר חלבים ואיברים מצוותן עד שיעלה עמוד השחר". כלומר, קבוצת כהנים מסוימת הייתה צריכה להישאר עד שיגמרו להקטיר את כל הקרבנות. אינני יודע מקור שנוקב במספר הכהנים שהיה בהם צורך במשך הלילה, אבל בוודאי הרבה פחות מאשר ביום. ועיין תענית פ"ב מ"ז, שאנשי בית האב, משפחת הכהונה שאחראית על הקרבנות באותו יום, לא ישתו יין בלילה, שמא יזדקקו להם לעבודה (ועיין רמב"ם וראב"ד בהל' ביאת המקדש פ"א ה"ו), ואילו שאר אנשי המשמר של אותו שבוע רשאים לשתות יין בלילה (בניגוד ליום), כי מן הסתם לא יזדקקו להם. חוץ מהכהנים העובדים, הייתה גם קבוצה של כהנים ולויים ששמרו בבית המקדש כל הלילה (מידות פ"א משנה א-ב). כמו כן, בלילה הכהנים אוכלים את בשר הקרבנות שהוקרבו ביום ושיירי המנחות. אמנם האכילה יכולה להיות גם ביום ההקרבה, אבל בפועל היא נעשתה בדרך כלל בלילה, כפי שנאמר בתרגום אונקלוס בבראשית מט, כז.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il