שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות כלליות

שבע מצוות בני נח

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

כ"ט תשרי תשע"ה
שאלה
שאלה באמונה, למה אזכרת שבע מצוות בני נח בתורה מאוד לא ברורה? תודה,
תשובה
שלום רב: 7 מצוות בני נח הם מצוות שכליות ואנושיות שהם מחויבות מצד ההתבוננות הפשטוטה על יסודות הקיום של האדם והחברה האנושית. השחת העולם לפני המבול היא עדות ברורה לאי יכולת הקיום של העולם ללא קיום מצוות בני נח. לכן אין צורך לפרט את המצוות בהרחבה בתורה שבכתב והם רק רמוזות ומבוארות בתורה שבעל פה. וע' בהארת המשך חכמה בתחילת פרשתנו בענין זה: המשך חכמה עומד על השאלה מדוע בכל הפרשה הוזכר שם אלוקים. ורק מהציווי על הכניסה לתיבה התורה כותבת את שם ה' ולא את שם אלוקים משך חכמה על בראשית פרק ז פסוק א (א) בא אתה וכל ביתך אל התבה כו' - הנה השבע מצוות שנצטווה אדם המה מושגים לנימוס המדינה ולהנהגה הטבעית לכן כתיב בהו (לעיל ב, טז) ויצו אלקים שזה מורה על כח כל הכוחות הטבעיות אשר מורגש לכל מעיין על הבריאה בכללה כי יש אלקים בארץ אבל כאן שעשה נח מצוה יתירה וזהו לפרוש מאשתו וכמו שאמר ויעש נח ככל אשר צוהו ד' ויבא נח ובניו כו' (פסוק ז, רש"י) וזה מושג רק בנבואה מצד הגזירה לא מצד הנימוס לכן כתיב כאן ד' שזה מורה על היותו מתגלה לנבראים בהרגשה פרטיות, שמרגישים את כבודו בהבדל מן הבריאה ודו"ק. כל טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il