שאל את הרב

  • הלכה
  • תערובת מאכלים

ברכה על מרק קובה ומרק עוף

undefined

הרב בניהו שרגא

י"ז אב תשע"ה
שאלה
אני מכינה מרקים שמהווים ארוחה משני סוגים: 1)חתיכות גדולות של ירקות: גזר, בטטה, סלק, תפוח אדמה וכדומה, חתיכות גדולות של עוף (משולש,שוק) או של בשר ומגישה לכל אחד בצלחת בשר/עוף+ירקות ומעט נוזל. 2) מרק שמכיל את הירקות ובנוסף קובה עשוי סולת ממולא בשר, לפעמים בנוסף גם קציצות במרק. האם נכון לברך אדמה+שהכל ואם יש גם קובה אז גם מזונות?
תשובה
שלום וברכה 1. כיון שהירקות נועדו להזין ולהשביע ולא סתם ללפת בהם את המרק יש לברך עליהם 'אדמה' ועל הבשר והעוף 'שהכל'. 2. כיון שהחתיכות גדולות וכל מין נפרד ונאכל לבדו, נכון לברך על הקובה 'מזונות' ,על הירקות 'אדמה' ועל הקציצות 'שהכל'. מקורות והרחבה לגבי 1. שו''ע או''ח רה,ב :' על המים שבישלו בהם ירקות מברך הברכה עצמה שמברך על הירקות עצמן, אף על פי שאין בהם אלא טעם הירק; וה"מ כשבשלם בלא בשר, אבל בישלם עם בשר, מברך עליו שהכל'. פמ''ג אשל אברהם רה,ז :'...דזה המים עם בשר ,הא ירקות גופייהו עם בשר אין בטילין הירקות לגבי בשר דעיקרן לשביעה ולמזון...'. וכך פסק משנ''ב סע''ק יג. כלומר- מי מרק שהתבשלו בו ירקות עם בשר אך שותה את המים בלבד מברך ברכת 'שהכל'. מנמק המג''א סע''ק ז כי טעם הבשר עיקר. אמנם הירקות עצמן אם נועדו למזון ולשביעה [ולא סתם ללפת בהם את המרק] לא בטלים לגבי בשר והיינו שצריך לברך על הירקות 'אדמה' ועל הבשר 'שהכל'. וכך אכן פסק ב'וזאת הברכה' עמ' 119 במקרה וכוונתו באכילת הירקות אינה ללפת את המרק אלא לאכול אותם בעצמם למזון ולשובע. [עיין בפסקי תשובות רה,ז]. הוסיף בהלכה ברורה רה,ט שאם אחר ברכת אדמה על הירקות רוצה לשתות את מי המרק לבדו, צריך לברך 'שהכל' בגלל שבושל עם הבשר. לגבי 2. אגרות משה [אורח חיים חלק ד סימן מג] פסק:'...מרק של תרנגול עם כופתאות (קניידלאך) וכדומה ממיני מזונות מברכין במ"מ על הכופתאות, ועל המרק אין צריך לברך אם לא כששותה המרק לבדו, אבל יותר טוב לאכול ביחד ולברך רק במ"מ'. כתוב בוזאת הברכה 118 שכאשר כוונתו גם לאכילת המזונות, אז מברך עליהם מזונות ופוטר את המרק והירקות שאוכל עימו. אמנם הדין הנ''ל נכון במין מזונות המעורב יחד עם שאר מינים. אך במקרה וכל מין נפרד ונאכל לעצמו [כגון שהחתיכות גדולות] ,אף שנתבשלו כולם יחד, מברך על כל אחד ואחד כי זה לא נחשב תבשיל אחד. [וזאת הברכה 109-110 ע''פ ערוך השלחן ריב,ב שכשאין עולה בכף אחת אלא מין אחד, מברך על כל מין ומין]. שתזכו תמיד לברך ולהודות לה' מתוך שמחה ונחת יחד עם כל בית ישראל.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il