שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • המקדש והקרבנות

קרבנות בזמן הזה

undefined

הרה"ג דוב ליאור

י"ח כסלו תשע"ו
שאלה
האם שייך בזמן הזה לחדש את הקרבנות בזמן הזה בעיקר קרבן התמיד וקרבן פסח מטעם שטומאה הותרה בציבור? האם אין לחשוש מכך שאיננו יודעים את מקום המזבח המדויק, והרי כתוב שבבית שני היה להם נביאים שהעידו להם על מקום המזבח ולנו אין נביאים לכן צריך להשאיר את השאלה הזאת למשיח שהוא יהיה גם נביא, כמו שכתב הרמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ב’ הלכה ג-ד: "מדות המזבח מכוונות הרבה וצורתו ידועה איש מאיש. ומזבח שבנו בני הגולה כעין מזבח שעתיד להבנות עשוהו ואין להוסיף על מדתו ולא לגרוע ממנה, ושלשה נביאים עלו עמהם מן הגולה. אחד העיד להן על מקום המזבח. ואחד העיד להן על מדותיו. ואחד העיד להן שמקריבין על המזבח הזה כל הקרבנות אע’’פ שאין שם בית".
תשובה
אכן צריך נביא לצורך זה. מרן הרב קוק אומר בפרוש שהמצווה היחידה שתלויה בנבואה היא איתור מקום המזבח, זה לא שהנביא פוסק הלכה, התורה היא לא בשמים, אלא פסיקתו היא קביעת מקום, כפי שכתוב בבית שני ששלושה נביאים העידו להם בדיוק איפה המקום. כל ההכנות האחרות אפשר לעשות אבל קורבנות אי אפשר כל עוד לא יודעים את מיקומו המדויק של כל המזבח.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il