ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
יהי רצון... שלא יארע דבר תקלה על ידנו(תפילה בכניסה לבית המדרש)
יישר כח על רצונכם ללמוד תורה!
לצערנו בפעם זו הדף לא הצליח להטען.
אנא חזרו אחורה ונסו שנית בעוד מספר דקות.
אם הבעיה נשנית ניתן לספר לנו על כך.
אנו מתנצלים על אי הנוחות.

במקרה של תקלה חריגה באתר ניתן לפנות לצוות האתר באמצעות הדוא"ל beitel@yeshiva.org.il


Yishar Koach for coming to learn Torah!
Unfortunately, we were unable to process the page this time.
Please retrace your steps and try again in a few minutes.
If the problem recurs please inform us.
We apologize for the inconvenience.

In the case of exceptional failure please contact the site administrator via email beitel@yeshiva.org.il

English homepage

נרות חנוכה בזמן בית שני | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


כ"ד כסלו תשע"ו

נרות חנוכה בזמן בית שני


הרב עזריה אריאל

שאלה:
בזמן בית שני [אחרי נס חנוכה], האם הדליקו במקדש נרות חנוכה [חוץ מהמנורה] ?
והאם בבתים הדליקו?


תשובה:
לשואל, שלום!
לא ידוע לי מקור על הדלקת נרות חנוכה במקדש. יתכן שכהנים אכן הדליקו בפתח בית המוקד, מקום לינתם, ובפרט אלו שלא היו נשואים ולא הדליקו עליהם בביתם.
לשאלה השניה, האם הדלקת הנרות נהגה עוד בזמן הבית, מסתבר שכן. ידועה מחלוקת בית שמאי ובית הלל על סדר ההדלקה, האם מוסיף והולך או פוחת והולך, והרי בית שמאי ובית הלל היו בזמן הבית, במאה השנים האחרונות לקיומו. כמו כן, הגמרא בראש השנה יח ע"ב דנה על מגילת תענית, שרוב המועדים שבה בטלו אחרי החורבן חוץ מחנוכה, ומסבירה שחנוכה לא בטל כי "שאני חנוכה דאיכא מצווה", או "דמיפרסם ניסא", ונראה ששתי התשובות מתייחסות להדלקת הנרות, ולא להלל בלבד, שאין בו די ליצור קביעות ופרסום.
ידועים גם דברי הרמב"ן (במדבר ח, ב): "וראיתי עוד בילמדנו (תנחומא בהעלותך ה) וכן במדרש רבה (טו ו), אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לאהרן אל תתירא, לגדולה מזאת אתה מוכן, הקרבנות כל זמן שבית המקדש קיים הן נוהגין, אבל הנרות לעולם אל מול פני המנורה יאירו... והנה דבר ידוע שכשאין בית המקדש קיים והקרבנות בטלין מפני חורבנו אף הנרות בטלות, אבל לא רמזו אלא לנרות חנכת חשמונאי, שהיא נוהגת אף לאחר חורבן בגלותנו" (כמו כן משמע ברמב"ם בהלכות חנוכה פ"ג ה"א, אבל הדבר אינו מוכרח בלשונו, עיין שם).
מכל מקום, יתכן שהדלקת הנרות לא הונהגה מיד עם הנצחון, אלא הקביעה הראשונית הייתה רק לציין את חנוכה "בהלל ובהודאה", כלשון הגמרא בשבת כא ע"ב, ורק מאוחר יותר נקבע הדבר. יתכן שחנניה בן חזקיה וסיעתו, שחיו כמאה שנה לפני החורבן וכתבו את מגילת תענית ומיסדו את המועדים שבה, הם שקבעו גם את הדלקת הנרות (הרחבתי על כך במאמר 'שו"ת בית חשמונאי', בספר הזכרון 'באורך נראה אור', לע"נ גיסי דן חיים כהן הי"ד, עמ' 60-62).


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il