ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

אמירת ה' אלוקיכם אמת | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


ט טבת תשע"ו

אמירת ה' אלוקיכם אמת


הרב חיים שרייבר

שאלה:
ידוע שבקריאת שמע צריך לסיים עם החזן את המילים "ה' אלוקיכם אמת"
לפעמים יש חזן שממהר ואי אפשר לסיים איתו. מה עלי לעשות?
וגם לפעמים החזן מגיע כבר לקדיש שלפני תפילת 18(ערבית) ואני עדיין באמצע "ואמונה כל זאת" איך לנהוג לפי ההלכה?


תשובה:
2. הבית יוסף (סי' סא) הביא בשם מדרש הנעלם, שתקנו חכמים שיהיה השליח ציבור חוזר בסיום קריאת שמע ג' תיבות, שהם: "ה' אלהיכם אמת". כדי להשלים מנין רמ"ח תיבות שבק"ש, שהם כנגד איבריו של אדם. וכתב בשערי תשובה (סימן סא אות ד') בשם סדר היום "מי שלא השלים קריאת שמע וכבר הקדים הש"ץ וסיים, יותר טוב שיעמוד במקום שהוא וישתוק וישמע לש"ץ כשחוזר ה' אלקיכם אמת ואח"כ יגמור הקריאת שמע ויועיל לו כיון שהוא עומד בתוך קריאת שמע".
אדם השומע קדיש באמצע ברכות קריאת שמע: באמצע הפרק – עונה רק "אמן יהא שמיה רבא...עלמיא" ואמן שלאחר דאמירן בעלמא, וברכו.
ויש מוסיפים שיענה את כל חמשת האמנים שנוהגים לענות בעיקר הקדיש, שנקרא חצי קדיש, אבל התוספות שאחר כך אינן עיקר הקדיש, ולא יפסיק לענות עליהם אמן (כה"ח סו, כג, ילקוט יוסף סי' נ"ט אות כ"ז).
ובין הפרקים – דעת המשנ"ב (סי' ס"ו ס"ק כ"ג) שעונה על כל האמנים.
ובקדיש יכול לענות מ"יהא שמיה רבא...דאמירן בעלמא" (ילקוט יוסף סי' נ"ט אות כ"ב).
מנהג הספרדים כדעת מרן הבית יוסף וסיעתו, שאפילו בבין הפרקים אינם עונים אמן אף של אותה ברכה שעומד בה כגון ברכת אמת ואמונה וכדו'.(ילקוט יוסף סי' נ"ט אות כ"ד). אך למנהג בני אשכנז עונים אמן על ברכות אלו.
כל מה שאפשר לענות הוא באמצע הברכות או אחר סיומן, אבל אחר שאמר "ברוך אתה ה' " של סיום הברכה ונותרו לו עוד מילים ספורות לחתימת הברכה - לא יפסיק, מפני שאם יפסיק - יקטע את הברכה (באו"ה סו, ג).
וכן בשעה שיאמר פסוק "שמע ישראל" ו"ברוך שם כבוד" וכו', שבהם מקבלים עול מלכות שמים, לא יפסיק לשום דבר.


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il