ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שבת בגליל עם הרב שמואל אליהו. מספר החדרים מוגבל!
בית המדרש שונות

כנגד פסק הדין במשפט ר' עידו אלבה

הרב עידו אלבה כתב מאמר הלכתי בנושא הלכות הריגת גוי ואם זה שונה מהריגת ישראל, ונידון על כך לשנתיים מאסר.
מוקדש לעלוי נשמת
רחל בת יקוט
לחץ להקדשת שיעור זה
רבני ישראל הכותבים מאמרים העוסקים בהלכות מלחמת מצוה, היזהרו! אתם עלולים להיות מואשמים בהסתה לגזענות. ראשי-ישיבות ור"מים המלמדים מסכת סנהדרין, היזהרו! כי שיעורים בענין מלחמת מצוה, או שיעור בדברי הרמב"ם, המברר את ההבדל בין איסור הריגת ישראל לדין איסור הריגת נוכרי, יש בו הסתה לגזענות. אם בשיעור תהיה הבחנה בין העונש שיש בהריגת ישראל לבין העונש שיש על-פי התורה בהריגת נכרי, אפילו אם השיעור הזה יהיה בירור אמיתי בשיטת הרמב"ם ובשיטת הסוגיות, הוא ייחשב כהסתה לגזענות. גם אם הוא לא יאמר בשיעור הלכה-למעשה, אלא כבירור הלכה לעתיד-לבוא, לימים שבהם התורה תהיה החוקה של עם ישראל ומדינת-ישראל, - והרי כל יהודי שומר מצוות מאמין שהתורה תהיה בעתיד החוקה של עם ישראל בארצו ובמדינתו, - גם שיעור כזה שהינו הלכתא-למשיחא, נחשב להסתה לגזענות.
אני נוקט בלשון: "הזהרו!", כי הנה הרב עידו אלבה מחברון כתב מאמר הלכתי בבירור איסור "לא תרצח" ו"שופך דם האדם", האם איסור זה נאמר על כל אדם, או רק על ישראל, והוא מברר שיטות הראשונים בזה ומברר הדין של גר תושב, והאם יש דין גר תושב היום ודין הריגת נכרי במלחמה, ומהי ההגדרה של מלחמת מצוה. למרות שהוא כותב שהמאמר אינו הלכה-למעשה, הוא הועמד לדין על כך, באשמת הסתה לגזענות, וקיבל שנתיים מאסר. אמנם היו עוד כמה סעיפים בהם הוא נאשם, אבל על פניו נראה כי הסעיף של האשמה בהסתה לגזענות, הוא הסעיף העיקרי והמשמעותי ביחס לכל שאר הסעיפים.
זהו פסק דין עקרוני חמור מאוד, שאי-אפשר לעבור עליו בשתיקה. אין כל ספק שאם אכן זהו המצב, שחוקי מדינת-ישראל אוסרים ללמד ברבים הלכות מסויימות בתורה, ויש גזירה שכל מי שילמד ברבים הלכות מסויימות לפי דעת ראשונים אלו ולפי סוגיות מסויימות, הרי הוא יועמד לדין ויואשם בהסתה לגזענות, אם אכן כך הדבר, חכמי ישראל יהיו מוכנים למסור את נפשם על קוצו של יו"ד בתורה, ולא לעבור ולבטל לימוד אחד מהלכות התורה, ויהי מה. פסק דין כזה עושה קרע בעם, ומביא למלחמת תרבות איומה. על-כן חובה ללחום בכל הדרכים לבטל את הפסק המוטעה הזה, ולקבוע כי אין כל מִגבלה לעסוק בתורה, בלימודה ובהפצתה, בכל חלקיה ובכל הלכותיה, כולל ההלכות המבחינות בין ישראל לעמים.
לא כאן המקום להסביר שאין בחירת ישראל גורעת ממעמדם של שאר העמים, אלא להיפך, בחירת עם ישראל לעם ד', היא לתיקונו של העולם כולו. ביסוד התורה מונחת ההכרה שעם ישראל הוא עם סגולה ויש לו תפקיד מיוחד, ויש לו הלכות מיוחדות לו, שאינן שייכות לנכרים, וחיובים מיוחדים ואיסורים מיוחדים בין ישראל לישראל שאינם נוגעים לנכרים. חכמי ישראל נקראים לעמוד כחומה בצורה ולהגן על התורה מפני המעוְותים. חכמי ישראל נקראים ללחום ביתר שאת על-מנת שהתורה תהיה החוקה של מדינת-ישראל.
עוד בנושא שונות
שאל שאלה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il