ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש משנה וגמרא שבת

הדף היומי הקצר

שבת - דף קכ"ז

שיעור דף יומי בקיצור - באדיבות הדף היומי של אתר סיני
הרב אורי בריליאנטכ"ז שבט התשע"ג
457
מוקדש לעלוי נשמת
יוסף בן שמחה
לחץ להקדשת שיעור זה

 

(קכו: תחילת פרק מפנין עד קכז: 11-)

א. איסור טלטול של טירחה

המשנה -
יש איסור טלטול של טירחה
, למשל קופות תבואה,[1]
אא"כ זה לצורך מצווה
(הכנסת אורחים או לימוד תורה) שאז מותר אפילו כמות של 4 ו-5 קופות,
אבל לא את האוצר.

הסבר המשנה:

 

ארבע

חמש

אבל לא את האוצר

האם יש באוצר מוקצה?

רב חסדא

אם יש חמש, יפנה רק ארבע,

כי אם יפנה הכל שמא ישווה גומות

לא יפנה יותר מחמש, אפילו שיש שם יותר,

משום טירחה

(לא יכול לפרש את כל האוצר משום גומות, כי זה כבר נכתב).

אוצר שלא התחיל לאכול ממנו הוא מוקצה

כשיטת ר"י שיש מוקצה באוצר

שמואל

ארבע וחמש, כדאמרי אינשי,
ואפשר גם יותר
(אין איסור טירחה כלל).

לא הכל, שמא ישווה גומות

כשיטת ר"ש שאין מוקצה באוצר

 

דיונים על זה:

 1. 1.יכול לעשות באוצר שביל ברגליו (טלטול כלאחר יד).
 2. 2.ר' אחא כר"י,
  וסתם תבואה צבורה של לתך (15 סאה) היא לאוצר (פחות מכך לא).

(זה בדיוק מתאים ל5 קופות של 3 סאים כל אחת).

 1. 3.שתי שאלות על שיטת רב חסדא שהגביל ל5 קופות:
 2. a.האם יכול גם למעט במשוי (כלים קטנים יותר) ולהרבות בהליכה(יותר פעמים)?

ת"ש – לגבי פינוי כדי יין ושמן,
ברייתא א – חמש קופות,
ברייתא ב – עשר-חמש עשרה.

                        לכאורה ברייתא ב – מרבה בהילוך וממעטת במשוי.

                        דחייה – ברייתא ב מדברת על 5 קופות שבתוך כל קופה 3 כדים.

 1. b.האם אסור יותר מ-5 גם כשיש הרבה אורחים?

ואם מותר, האם מותר לאחד לפנות הרבה, או שכל אחד מוגבל ב-5 קופות?

ת"ש – רבי/ר' חייא פינה עומרים רבים מהשדה לצורך הדרשה.

(אך אין ראיה שאחד עושה את זה, שהרי מסתמא רבי ביקש מאחרים לפנות).

(קכז. 10-)

ב. מעלת הכנסת אורחים

א. גדולה הכנסת אורחים:

 1. 1.כ/יותר מ- השכמת בית המדרש.
 2. 2.מהקבלת פני שכינה.
 3. 3.אוכל פירותיה בעוה"ז (להלן בסעיף ב).

ב. אלו דברים שאוכל פירותיהן בעוה"ז והקרן קיימת לעוה"ב

משנה בפאה

ר' יוחנן

כיבוד אב ואם

 

גמילות חסדים

הכנסת אורחים

 

ביקור חולים

 

עיון תפילה
(שמתפלל שה' יעשה חסד עמו).

הבאת שלום

דן חברות לכף זכות

תלמוד תורה

השכמת בית המדרש

 

מגדל בניו לתלמוד תורה

 

(קכז: 2+)

ג. שלוש ברייתות על דן חברו לכף זכות

 1. 1.המעביד שלא נחשד כשאמר שאין לו.
 2. 2.החסיד שלא נחשב כשהנערה שפדו ישנה למרגלותיו וטבל למחרת.
 3. 3.ר' יהושע שלא נחשד כשהתייחד עם הגויה וטבל לאחר מכן.


[1] ראינו את זה גם בדף קכד – שלא משילין פירות מהגג לבית בשבת.

עוד בנושא שבת

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il