ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
צריכים למכור חמץ? היכנסו עכשיו!
בית המדרש הלכה מחשבה ומוסר הלכות יסודי התורה

לב הלימוד - הלכות יסודי התורה ב'

הרמב"ם היומיתשרי תשע"ח
89
לחץ להקדשת שיעור זה
פרק ט'
התורה עומדת לעולם ולא תשתנה. לכן, כל נביא שיגיד שעלינו לשנות, להוסיף או לגרוע ממצוות התורה באופן קבוע הרי הוא
נביא שקר ומיתתו בחנק. אולם אם הורה לעבור על דברי תורה באופן זמני – שומעים לו, כמו אליהו בהר הכרמל, אלא אם כן
הורה לעבור על איסור ע''ז, שאז הוא נביא שקר ומיתתו בחנק. ואפילו אם אמר שמשמיים הורו לו שהלכה כדעת חכם מסוים
הרי זה נביא שקר, שהרי ''לא בשמיים היא''.
העובר על דברי נביא, ונביא שעבר על דברי עצמו, והכובש נבואתו – מיתתן בידי שמיים.
נקודה להרחבה:
שני הפרקים הללו הם בעצם טענות כנגד הנצרות והאסלאם, שקמו ע''י 'נביאים' שטענו שישנם שינויים בתורה.
פרק י'
אדם הראוי לנבואה שטוען שנשלח מאת ה' אינו צריך לעשות ניסים כנגד הטבע כדי להוכיח שהוא נביא אמת, אלא בודקים
אותו פעמים הרבה האם נבואותיו על העתיד מתקיימות במלואן. אמנם אם התנבא נבואת פורענות שלא התרחשה אין הדבר
מעיד שהוא נביא שקר, כיוון שייתכן שעשו תשובה והקב''ה סלח להם. אולם אם התנבא לטובה ונבואתו לא התקיימה – הרי
הוא נביא שקר. אם נביא העיד על אדם אחר שהוא נביא אמת, אין הנביא השני צריך בדיקה. אדם שהוחזק כנביא אסור
להרהר אחר נבואתו או לנסותו יותר מדי.
נקודה להרחבה:
מפרשים אחרים חולקים על הרמב''ם בעניין אימות הנביא: דעת ריה''ל שנביא חייב לעשות ניסים נגד הטבע כדי לאמת את
נבואתו. גם לגבי נבואה שלא מתקיימת ישנם חולקים: דעת 'אור השם' שגם נבואה לטובה יכולה להשתנות, אלא אם מדובר
בנבואה שבה נבדק הנביא – נבואה כזאת לא תשתנה )בין לטובה בין לרעהעוד בנושא הלכות יסודי התורה
שאל שאלה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il