ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

קידושין על ידי התחייבות לתת מנה ;">

בית מדרש גמרא קידושין Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (49 ד') הורד mp3
שלח לחבר צפה בשיעור (49 ד')

ח' תמוז תשס"ו

קידושין על ידי התחייבות לתת מנה


נערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
ציפורה בת דוד

מקורות

קידושין דף ח':
"אמר רבא אר"נ התקדשי לי במנה והניח לה משכון וכו'".

ריטב"א דף שם ד"ה
" אמר רבא..."

רשב"א דף ה' ד"ה
"מה לכסף..."

רשב"א דף ט"ז
"אילימא דכתב לה שטר אדמיה וכו'".

רמב"ם הל' מכירה פרק י"א הל' ט"ו
רמב"ם הל' אישות פ"ה הל' כ"ג והל' י"ז
קצות ס' מ' ס"ק א'
קצות סימן ס' ס"ק ו' וש"ך ס"ק כ"ו
קצות ס' קכ"ט ס"ק א'
קצות ס' קנ"ג ס"ק ג'
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il