בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • שיעורים במסכת קידושין
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ציפורה בת דוד

קידושין על ידי התחייבות לתת מנה

מחלוקת ראשונים לגבי היחס ל"התחייבות" - האם ככסף או לא; דיון בדברי הרמב"ם שפסק שאפשר להתחייב באמירה - לקצות זהו דין מיוחד של אודיתא ולש"ך אפשר להתחייב באמירה. ראיות ושאלות על כל אחת מהשיטות והנפק"מ ביניהן.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

ח' תמוז תשס"ו
49 דק' צפיה
מקורות

קידושין דף ח':
"אמר רבא אר"נ התקדשי לי במנה והניח לה משכון וכו'".

ריטב"א דף שם ד"ה
" אמר רבא..."

רשב"א דף ה' ד"ה
"מה לכסף..."

רשב"א דף ט"ז
"אילימא דכתב לה שטר אדמיה וכו'".

רמב"ם הל' מכירה פרק י"א הל' ט"ו
רמב"ם הל' אישות פ"ה הל' כ"ג והל' י"ז
קצות ס' מ' ס"ק א'
קצות סימן ס' ס"ק ו' וש"ך ס"ק כ"ו
קצות ס' קכ"ט ס"ק א'
קצות ס' קנ"ג ס"ק ג'
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il