בית המדרש

x
 • קריאה
29 שיעורים
  undefined
  שיעורי אמונה נוספים

  מעלת התפילה בדור של גאולה

  גליון מס 31

  סדר הברכות מותאם לסדרי הגאולה , המאבק בין הנצרות ובין עם ישראל , בירושלים מתרוממים בתכלית הרוממות , ירושלים נמצאת בירושלים, בקשת העמים לעומת בקשתם של ישראל  בית המקדש - צווארו של עולם , אצבע בעינה של מלכות אדום , דוד המלך וירושלים זה דבר אחד , מי אנו שנתפלל על ירושלים?! , מדוע לא נתקבלו תפילות גדולי הדורות לגאולתנו? ,תפילותינו טובות יותר ומשלימות את סך התפילות , גם תפילות גדולי הדורות הראשונים התקבלו , התפילה על משיח בן יוסף וציפיית הישועה , בלי ירושלים ומלכות דוד, למה לנו חיים?!

  הרב שמעון כהן | אב תשע"ח
  undefined
  קרוב אליך

  הגיון ליבי - העיקר הכוונה

  מתוך העלון קרוב אליך גליון מס 80

  מתוך העלון קרוב אליך גליון מס 80

  הרב משה שילת | תמוז התשע"ה
  undefined
  קרוב אליך

  הגיון ליבי - התפילה של הרבי

  מתוך העלון קרוב אליך גליון מס 79

  מתוך העלון קרוב אליך גליון מס 79

  הרב משה שילת | סיון התשע"ה
  undefined
  קרוב אליך

  הגיון ליבי - בשמחה נטו

  מתוך העלון קרוב אליך גליון מס 78

  מתוך העלון קרוב אליך גליון מס 78

  הרב משה שילת | סיון התשע"ה
  undefined
  קרוב אליך

  הגיון ליבי - להתנתק, להתחבר, לצאת

  מתוך העלון קרוב אליך גליון מס 77

  מתוך העלון קרוב אליך גליון מס 77

  הרב משה שילת | סיון התשע"ה
  undefined
  קרוב אליך

  הגיון ליבי - מהותה של תפילה

  מתוך העלון קרוב אליך גליון מס 76

  מתוך העלון קרוב אליך גליון מס 76

  הרב משה שילת | סיון התשע"ה
  undefined
  קרוב אליך

  הגיון ליבי - שלושה קוים

  מתוך העלון קרוב אליך גליון מס 75

  מתוך העלון קרוב אליך גליון מס 75

  הרב משה שילת | סיון התשע"ה
  undefined
  שיעורי אמונה נוספים

  דף בנושא תפילה בציבור

  מתוך 'בשביל הנשמה'

  מתוך 'בשביל הנשמה'

  רבנים שונים | סיוון התשע"ד
  undefined
  שיעורי אמונה נוספים

  דברי הכוזרי במוארים בנושא תפילה בציבור

  מתוך 'בשביל הנשמה'

  מתוך 'בשביל הנשמה'

  רבנים שונים | סיוון התשע"ד
  undefined
  שיעורי אמונה נוספים

  אני תפילה - חוברת לימוד בנושא תפילה

  מתוך 'בשביל הנשמה'

  מתוך 'בשביל הנשמה'

  רבנים שונים | סיוון התשע"ד
  undefined
  מגד ירחים

  רוח שפת הקודש

  מתוך מגד ירחים גליון 111 בהוצאת "בית הרב"

  מתוך מגד ירחים גליון 111 בהוצאת "בית הרב"

  הרב בניהו ברונר | טבת תשס"ט
  undefined
  מוסר מלכים

  תפלה

  הרב מישאל דהאן זצוק"ל | תשרי תשס"ט
  undefined
  פרק א'

  מהות כנסת ישראל ותכונות חייה ט'

  מה פירוש 'לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה'? התאמה פנימית קיימת בין תכונת נשמתה של כנסת ישראל לבין התגלות ה' בעולם.

  הרב זאב סולטנוביץ' | איר תשס"ח
  undefined
  כרך ב'

  התפילה - סידורה וערכה בקהילה

  כרך ב שיעור י

  התפילה כחוויה חברתית מגבשת, התפתחות מבנה סידור התפילה, תוספות לנוסח התפילה, שליח ציבור, מנהגים, סדרים והלכות,.

  הרב זאב סולטנוביץ' | ט חשוון תשס"ח
  undefined
  שיעורי אמונה נוספים

  מלאכי השלום מלאכי עליון

  ננסה להבין קצת יותר לעומק את משמעות הופעת המלאכים בענייני תפילה.

  הרב יוסף כרמל
  undefined
  שיעורי אמונה נוספים

  תפקידנו לעת הזאת

  הראיני את מראיך- דמותם של ישראל שהם ביסוד אנשי חסד ופתוחי לב, ובעת צרה נתגלה דמותם; השמיעיני את קולך- כח התפילה של כלל ישראל; הראיני את מראיך והשמיעיני את קולך, ואנו נוכחים בתחילת התעוררות הלבבות לאחווה, רעות וחסד איש לרעהו, ושערי תפילה נפתחים לשיח לפני ד' לרחם על עמו ישראל.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תמוז תשס"ו
  undefined
  תולדות

  כוח התפילה המיוחד של יצחק

  לפרשת תולדות

  מידתו של יצחק אבינו היא מידת הדין, ומכוחה באות תפילותיו. יש דברים שאי אפשר להתפלל עליהם מכח מידת החסד אלא דוקא מכח מידת הדין.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל
  undefined
  שיעורי אמונה נוספים

  תפילה של תשובה

  בשני מקומות עוסקת המשנה בכך שאין לעשות את התפילה קבע אלא תחנונים. המתחדש במסכת אבות הוא שתפילה צריכה לבוא מתוך תשובה, ואז כולה מוארת באור חדש.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תשמ"ט
  undefined
  שמות

  צעקת הלב

  בפרשתנו נאמר 'ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אלי'. יש בצעקה מעלה מיוחדת שאינה קיימת בתפילה רגילה של דיבורים - היא באה ממקום פנימי, ולכן בכוחה להתגבר על מידת הדין.

  הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל
  undefined
  מנהגים

  עלינו לשבח

  מי תיקן את תפילת "עלינו לשבח" וכיצד היא הגיעה מתפילת ראש השנה לסידור היומיומי שלנו? מה לגבי נוסחים שונים באמירתה?

  הרב שמואל פנחס גלברד | תשס"ו
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il