משתמש:אריאל ביגל נ"י/ארגז חול/תאריכי פטירה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תשרי[edit]

א' (יום ראשון של ראש השנה):

ב' (יום שני של ראש השנה):

ג' (צום גדליה):

ד':

ה':

ו':

ז':

ט' (ערב יום הכיפורים):

י' (יום הכיפורים):

י"א:

י"ב:

י"ג:

י"ד (ערב סוכות):

ט"ו (יום טוב של חג הסוכות):

ט"ז (היום הראשון של חול המועד סוכות. בחו"ל יו"ט שני של סוכות):

י"ז (היום השני של חוה"מ סוכות. בחו"ל היום הראשון של חוה"מ):

י"ח (היום השלישי של חול המועד סוכות. בחו"ל היום השני של חול המועד):

י"ט (היום הרביעי של חול המועד סוכות. בחו"ל היום השלישי של חוה"מ):

כ' (היום החמישי של חוה"מ סוכות. בחו"ל היום הרביעי):

כ"א (הושענא רבא):

כ"ב (שמיני עצרת ובא"י גם שמחת תורה):

כ"ג (אסרו חג סוכות בא"י. בחו"ל שמחת תורה):

כ"ד (בחו"ל אסרו חג סוכות):

כ"ה:

כ"ו:

כ"ז:

כ"ח:

כ"ט (ערב ראש חודש חשוון):

ל' (א' דראש חודש חשוון):

מרחשוון[edit]

א' (ב' דראש חודש חשוון):

ב':

ג':

ד':

ה':

ו':

ז':

ח':

ט':

י':

י"א:

י"ב:

י"ג:

י"ד:

ט"ו:

ט"ז:

י"ז:

י"ח:

י"ט:

כ':

כ"א:

כ"ב:

כ"ג:

כ"ד:

כ"ה:

כ"ו:

כ"ז: שנת תשנ"ז - רבי יעקב לייזר - האדמו"ר השני של חסידות פשעוורסק באנטוורפן. כ"ח:

כ"ט (ערב ראש חודש כסלו):

ל' (א' דראש חודש כסלו)[9]:

כסלו[edit]

א' (ראש חודש כסלו[10]):

ב':

ד':

ה':

ז':

ח':

ט':

י':

י"א:

י"ב:

י"ג

י"ד:

ט"ו:

ט"ז:

י"ז:

י"ח:

י"ט:

כ: שנת תקנ"ה - רבי משולם פייביש מזברז' - אדמו"ר, בעל "יושר דברי אמת".

כ"א:

כ"ב:

כ"ד:

כ"ה (נר ראשון של חנוכה):

כ"ו (נר שני של חנוכה):

כ"ז (נר שלישי של חנוכה):

כ"ח (נר רביעי של חנוכה):

כ"ט (נר חמישי של חנוכה וערב ראש חודש טבת):

טבת[edit]

א' (ראש חודש[12] טבת ונר שישי או שביעי של חנוכה[13]):

ג':

ד':

ה':

ו':

ז':

ט':

י' (צום שדרה בטבת):

י"א:

י"ג:

 • שנת תש"ל - רבי שלמה סובל - דרשן ור"מ ירושלמי, מחבר ספרים רבים.
 • שנת תשל"ז - רבי יצחק הוברמן, הצדיק מרעננה - מקובל.

שנת תשע"ד - הרב בנימין בצרי - ראש מוסדות בית יוסף בבאר שבע. ט"ו:

ט"ז:

י"ז:

י"ח:

י"ט:

כ':

שבט[edit]

אדר[edit]

ניסן[edit]

אייר[edit]

סיוון[edit]

תמוז[edit]

א' ב' ג:

אב[edit]

א' (ראש חודש אב):

ה':

אלול[edit]

א' (ב' דראש חודש אלול): ב': ג':


כ"ט (ערב ראש השנה):

 • שנת תש

הערות שוליים

 1. זכריה ח יח
 2. רד"ק ירמיהו מא א
 3. מובא בשולחן ערוך אורח חיים תקמט ב.
 4. תוספתא סוכה ו י; בבלי ראש השנה יח ב
 5. מובא בשמו בטור אורח חיים תקפ]]
 6. (ע"פ אגרת רב שרירא גאון)
 7. רש"י מביא שמתושלח נפטר שבוע לפני המבול. ע"פ הכתוב, המבול היה בי"ז לחודש השני, ונחלקו (בבלי סנהדרין קח ע"ב) האם מדובר באייר או בחשוון. א"כ לדעה זו, נפטר מתושלח בי"א בחשוון.
 8. על פי "מדרש תדשא".
 9. תאריך זה לא קיים בכל שנה אלא רק בשנה "מלאה".
 10. בשנים חסרות ובשנים כסדרן. בשנים מלאות א' בכסליו הוא ב' דראש חודש.
 11. ע"פ אגרת רב שרירא גאון.
 12. בשנים מלאות ובשנים כסדרן, א' באבת הוא היום השני של ראש חודש טבת, שכן חודש כסליו בן שלושים יום.
 13. בשנה מלאה ובשנה כסדרה, א' בטבת הוא נר שביעי של חנוכה, ואילו בשנה חסרה שבה בחודש כסלו ישנם רק 29 ימים, א' בטבת הינו נר שישי של חנוכה.