ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

חימום תבשיל יבש מול לח | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


ח אדר תשע"ח

חימום תבשיל יבש מול לח


כולל הלכה בית אל

שאלה:
שלום כבוד הרב,
בילקוט יוסף קיצור שולחן ערוך כתוב בסימן שיח (דין בישול אחר בישול), נז: "אין איסור בישול בדבר שכבר נתבשל כל צורכו. במה דברים אמורים בתבשיל יבש, אבל תבשיל לח אין לחזור ולחממו בשבת, אלא אם כן קיימים תנאי החזרה המבוארים לעיל בסימן רנג, דבתבשיל לח יש בישול אחר בישול. ..."
כמו כן, בסימן רנג (שהיית תבשיל על כירה מערב שבת), נאמר: "אין להחזיר תבשיל בשבת לתוך תנור חשמלי הדולק מערב שבת, שיש לחוש בזה ל’’מיחזי כמבשל’’. אבל כשקיימים תנאי החזרה, דהיינו בתבשיל לח חם בחום שהיד סולדת בו, והוציאו ולא הניחו על גבי קרקע, מותר להחזיר הקדרה לתנור, דבזה ליכא לאיסור מיחזי כמבשל. ויש אומרים שכל זה כשמחזיר לתנור תבנית שדרך לאפות ולבשל בתנור, דבזה צריך שיהיו תנאי החזרה, אבל בקדרה של חמין שאין דרך ליתנה בתנור אפייה, אין בזה מיחזי כמבשל. ויש שמחמירים גם בקדרת חמין, אחר שרגילים להטמין בתנור תבשיל חם."

להלן שאלתי.
לפי הבנתי מהסעיף הראשון שהבאתי, בדבר יבש אין בעיה לחמם כי אין בישול אחר בישול, אך בדבר לח זה לא ניתן אלא אם יש תנאי החזרה. כלומר ביבש מתירים ובלח מחמירין.
לעומת זאת, בפסוק השני שהבאתי, מדובר על החזרת תבשיל לתנור הדולק מערב שבת, ונראה ששם (בניגוד לסעיף הראשון שהבאתי) ביבש מחמירים (כגון החמין) שלא להחזיר, ובלח מקילים (שיש תנאי החזרה). לא הצלחתי להבין את פשר ההפכיות. ההבדלים שמצאתי בין המקרים הם: הראשון מדבר על בישול אחר בישול, והשני מדבר על "מחזי כמבשל". אבל אם יבש מותר בישול אחר בישול לא אמורה להיות בעיה של "מחזי כמבשל" להבנתי אם התבשיל מבושל כל צרכו. אשמח אם תעזור לי בהבחנה בין המקרים שמובילים להופכיות שבפסוק הראשון ביבש מתירים ובלח מחמירין, ובפסוק השני, בדיוק להפך.
תודה

תשובה:
שלום וברכה

יישק כחך על הרצון להבין את פסקי ההלכה על בוריים!

אנסה להבהיר את הדברים:
כאשר דנים על החזרת או הנחת מאכלים על הפלטה בשבת יש להבחין בין שתי רמות של איסור:
א) איסור תורה של מבשל - בשביל להימנע מכך יש להקפיד שהתבשיל יהיה יבש, או לח שנותר בחום של "יד סולדת".
ב) איסור דרבנן של "מיחזי כמבשל" - קיים בכל סוגי המאכלים, מחשש שיראה כאילו הוא מניח תבשיל לא מבושל על האש בשבת.
בשביל להימנע מאיסור זה יש להניח את התבשיל מערב שבת, ובשבת עצמה ליטול ולהחזיר ע"פ תנאי החזרה.
הילקוט יוסף מביא מחלוקת האם שייך איסור מיחזי כמבשל בהחזרת סיר בישול לתוך תנור אפייה, או שבזה אין איסור כי אין הדרך לחמם סיר בתנור (ואז לא נצרכים תנאי חזרה).

הלכות שבת לעתים מורכבות מעט, ולכן עצתי היא למצוא באזור מגוריך רב המעביר שיעורים בהלכות שבת. לחילופין ניתן ללמוד מתוך הספר "פניני הלכה" המבהיר את יסודות ההלכה בצורה בהירה לפי מנהגי העדות השונים.
מצ"ב קישור http://ph.yhb.org.il/category/%D7%A9%D7%91%D7%AA/

בברכה,
הרב עודד מילר


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il