שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • כיסוי ראש

כיסוי ראש לנשים

undefined

הרב אליעזר מלמד

כ"ד שבט תשס"ב
שאלה
כבוד הרב, 1.האם כיסוי ראש לנשים נשואות זוהי מצווה מדאורייתא? 2. אילו עוד מטרות יש לכיסוי ראש פרט לצניעות? 3. ישנן כיום נשים רבות עם שיער קצר שהולכות עם כובע ורואים קצוות שיער למטה.האם זה מותר או ד יש חובה לכסות את כל הראש? תודה רבה
תשובה
1) לדעת כמה פוסקים, וכך משמע בגמרא כתובות עב, א, מקור כיסוי הראש לאשה נשואה מהתורה, וכ"כ במ"ב עה, י. אלא שמהתורה די בכיסוי חלקי כאשר השער אסוף, וחכמים חייבו לכסות את כל שער הראש. 2) המגמה העיקרית של כיסוי הראש היא צניעות, על כל צדדיה. ועיין בפניני הלכה ח"ב הלכות צניעות. 3) יש מחמירים להקפיד שמלכתחילה לא תתגלה אף שערה משער הראש, וכתב מ"א עה, ב, שכך ראוי לנהוג. אולם דעת רוב הפוסקים שמותר לאשה לגלות מעט משערה, וכ"כ הרשב"א לברכות כד, א, ומהר"ם אלשקר ל"ה. והגדיר הרב פיינשטיין באג"מ אה"ע נח, שמדובר בגילוי של עד טפח. לפיכך עד כטפח מרובע מותר לגלות. לפיכך יש לחשב את רוחב השער שמתגלה מאחור, ואם הוא פחות מטפח מותר. והמקילות במעט יותר מטפח, אף שאינן נוהגות כהלכה, אין למחות בידם, שאולי כוונת הרשב"א ומהר"ם אלשקר שאף בזה אין איסור, אבל ביותר מזה ברור שיש איסור, ואם דבריו ישמעו - ינסה לשכנע לנהוג כהלכה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il