ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

מצאתי שטר כסף עם קרעים | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


כ"ז תמוז תשע"ח

מצאתי שטר כסף עם קרעים


הרב משה מאיר אבינר

שאלה:
שלום לרב שליט"א. מצאתי ברחוב שטר עם קרעים. תליתי מודעות בקרבת מקום, שנמצא סכום כסף (הבנתי שקרעים זה סימן). אף אחד לא חזר אלי מה עלי לעשות עם הכסף?

תשובה:
בס"ד

אתה יכול לקחתו לעצמך.

בהרחבה:
יש מחלוקת האם שטר עם קרע מהווה סימן.
במסכת בבא מציעא (כה:) נאמר: המוצא סלע בשוק, ומצאו חבירו ואמר שלי היא... אפילו שמו כתוב עליה - לא אמר כלום, לפי שאין סימן למטבע, דאמר דלמא אפוקי אפקא, ומאיניש אחרינא נפל (שאנו אומרים שמא התובע הטציא מטבע זה וקנה איתו ומאדם אחר נפל). נחלקו הראשונים מדוע שטר שכתוב עליו שם המאבד אינו סימן. הרשב"א מביא הסבר שדוקא בשמו כתוב על המטבע אינו סימן כי מסתבר שאדם זה כותב על כל מטבעותיו ואף שהוא איבד מטבע גם חברו שקיבל ממנו מטבע אתמול איבד. ולפי זה כתב הרמב"ן שמטבע שניסדק כן מהווה סימן כיון שאדם לא סודק את מטבעותיו ואין הרבה כאלו.
אך הריטב"א חולק ומסביר כיוון שמטבע ניתן להוצאה אנו חוששים שאדם זה נתן את המטבע לחברו ושמע שנפל לו המטבע, ובא לתת סימן.
הרמ"א: (חושן משפט רסב, סעיף יג) מביא את הדעה שמחייבת להחזיר מטבע שניסדק וז"ל: "וי"א דנסדק במטבע הוי סימן". אך מפשט לשון השו"ע נראה כדעה הפוטרת: וז"ל: אפילו אמר: שמי כתוב עליה, אין מחזירין לו, מפני שמטבע ניתן להוצאה ושמא הוציאה ומאחר נפלו.

וראיתי מספר פוסקים שהכריעו כדברי השו"ע. עיין בספר השבת אבידה כהלכה עמוד קמב.

בברכה,


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il