שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שמחת תורה

מדוע מוזכר "שמיני עצרת החג הזה"

undefined

הרב פרופ' נריה גוטל

כ"ו תשרי תשע"ט
שאלה
שלום וברכה, מדוע ביעלה ויבוא מוזכר "שמיני עצרת החג הזה" ולא כמו שאר החגים בה מופיעה המילה חג לפני שמו כגון חג הסוכות הזה? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
לאמתו של דבר היה מקום לשאול את ההפך הגמור: מדוע בכלל מחילים את המונח "חג" על שמיני עצרת, בעוד ש"לא מצינו בשום מקום שנקרא חג" – כלשון הערת הרמ"א בשו"ע או"ח סימן תרס"ח סעיף א'! ואכן הרמ"א קבע (שם), הלכה למעשה, שבשל כך כלל אין אומרים "חג" אלא רק: "יום שמיני עצרת". אומנם נכון הוא שמרן הבית יוסף קבע (שם) לומר "בתפלה - ותתן לנו את יום שמיני חג העצרת הזה", ואחרונים רבים [ראה שערי תשובה שם סק"ב, ט"ז שם סק"א, ומשנ"ב שם סק"ד] הכריעו כך גם לגבי אשכנזים [ולא זה המקום לדון בשאלת הנוסח: "שמיני חג העצרת" או "שמיני עצרת החג"], ועם זאת אין לכחד שהערת הרמ"א במקומה עומדת. על כרחך, מכיון שבסופו של דבר שמיני עצרת הוא כן יום טוב ויום חג, ומבחינות מסויימות (פז"ר קש"ב) יש לו אפילו מעמד של חג עצמאי, לכן בסופו של דבר החילו עליו את השם "חג". ועדיין, ובכל זאת, בשל ההבחנה הנ"ל בינו לבין יתר החגים שכך נקראו מפורשות בתורה, לכן מאוד מתקבל על הדעת שהקדימו את העיקר והברור – שמיני עצרת – למה שאינו מבורר לחלוטין: "חג". הוא שנוסח אם כן בתפילה: שמיני עצרת – החג הזה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il