שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

כיסוי האש לקראת השבת

undefined

הרב שמואל אריאל

י"ח שבט תשע"ט
שאלה
כאשר מעמידים את הסירים לקראת שבת על גבי כיסוי שעל הכיריים, האם צריך קודם כל להדליק את האש ואז לשים את הכיסוי, או שאפשר לעשות הפוך ואחרי ששמתי את הכיסוי להדליק את האש?
תשובה
שלום וברכה! יש להדליק את האש ולכוון אותה לרמה הרצויה, ורק לאחר מכן להניח עליה את הכיסוי. הרחבה ומקורות: בגמרא ובפוסקים בדורות שעברו אין דיון על שאלה זו. ישנו דיון על מצב שלאחר שהאדם כיסה את הגחלים האש התלבתה מעצמה, ובאופן זה נפסק שמותר להשאיר את התבשילים על האש, משום שהאדם מצידו כיסה את האש ובכך גילה דעתו שאין הוא מעוניין באש גבוהה ואינו מתכוון לטפל באש, ולפיכך אין חשש שמא הוא יחתה בגחלים (עיין בגמ' שבת ל"ז ב, משנ"ב רנ"ג, יד). אך במציאות שלהם לא היה אפשרי להדליק את האש לאחר שכיסו אותה, ולפיכך אין דנים בכך. בדורותינו, שאפשרות זו קיימת, חידש הגרש"ז אוירבך שאין להדליק את האש או להגביר אותה לאחר שמניחים את הכיסוי על הכיריים. הסיבה לכך היא, שאם האדם עצמו מטפל באש (ולא שהתלבתה מעצמה), הרי נתינת הכיסוי על גבי האש כבר אינה מבטאת שהאדם הסתלק מלטפל באש. באופן זה חוזר החשש שמא יחתה בגחלים (במציאות שלנו – יגביר את האש), ולכן אין לעשות כך (עיין שמירת שבת כהלכתה מהד' תש"ע, פרק א', הערה רי"ז; אורחות שבת פרק ב', סעיף י').
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il