שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • בעלי חיים וצמחים בשבת

תוכי בשבת

undefined

כולל הלכה בית אל

ט"ז תמוז תשע"ט
שאלה
בס"ד שלום הרב, אנו מגדלים בבית תוכי "האכלת יד". האם מותר בשבת: 1. לפתוח את הכלוב שלו כך שיוכל לצאת? 2. לאחר פתיחת הכלוב האם יהיה מותר להחזירו לשם ולסגור לו את הכלוב? 3. לגעת בו? 4. האם יש להיזהר שאופן האחיזה בו לא יהיה כזה שמונע ממנו לעוף (לדוגמא להניח יד על הכנפיים שלו) כדי שזה לא יהיה מלאכת "צד"? תודה רבה!
תשובה
שלום וברכה נקדים באופן כללי בדיני בעלי חיים בשבת: דין טלטול מוקצה: בעלי חיים הם מוקצה, לכן אין לגעת בהם בשבת. אמנם היו שרצו להקל(האגר"מ והשולחן שלמה שח' עד') רק בבעלי חיים שרגילים לטלטלם בימי חול, שהם אינם מוקצה ומותרים בטלטול. אך רוב הפוסקים סוברים להחמיר בזה.(עיין ילקוט יוסף ח"ב שפג'). לגבי דין צידה בשבת: הצידה האסורה בשבת מהתורה היא במינים שרגילים לצוד על מנת להשתמש בהם, כגון לאכול את בשרם או להנות מיופים כגון תוכים. אבל הצד מיני בעלי חיים שאין רגילים לצוד הרי האיסור רק מדרבנן. בעלי חיים מבויתים שאין בורחים מבעליהם וממילא הם ברשותו של האדם אין עליהם איסור צידה, על כן ליטול אותם ביד זהו איסור מוקצה, אבל בשעת צורך יהיה מותר למשוך אותם בצורה שאינו מרים אותם. לשאלתך: מותר לפתוח את הכלוב על מנת שהתוכי יוכל לצאת והסיבה שהתורה אסרה צידה ולא שחרור (מ"ב שטז' סוף סעיף כה'). אבל להחזיר את התוכי לכלוב יהיה אסור משום צידה, אך אם יש טעם או סיבה כגון שחושש שהם יגנבו או יגרמו נזק בבית- אם הם תוכים שבטבעם לחזור לכלוב שבאו ממנו יש מקום להקל (שש"כ כז' לט'). אין לגעת בו משום מוקצה. בברכה רבה הרב אוריאל מועטי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il