שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • חופה וקידושין

מי אמר שצריך חופה?

undefined

כולל דיינות בית אל

ל מרחשון תש"פ
שאלה
מה המקור לצורך בחופה בשביל להחיל נישואין
תשובה
שלום רב ישנם כמה מקומות בתורה מהם רואים שישנם שני שלבים בנישואין; תחילה קידושין (ארוסין בלשון התורה), ואח"כ הכנסת האשה לביתו, מה שאנו קוראים חופה. לדוגמא: א. בפרשת כי תצא "כי יקח איש אשה, ובא אליה" (דברים כב יג) תחילה "יקח" ואח"כ "ובא אליה". ב. בדין החוזרים מעורכי המלחמה (דברים כ) "מי האיש אשר ארש אשה ולא לקחה". דהיינו קידש אותה לו אבל לא נשא אותה. נבאר את הדברים בהרחבה: ראשית נקדים, שאין בתורה אין מצוות נישואין. יש מצווה לפרות ולרבות, ואיסור "לא תהייה קדשה" - אשה המופקרת לזנות. אך כדי לקיים פריה ורביה צריך להינשא. מצווה נוספת - הקידושין -, שלא יקח אדם אשה וישר יביאנה לביתו לשם נישואין, אלא יקדש אותה תחילה וייחד אותה לו, שמכאן ואילך אין אדם אחר יכול לקדש אותה. ה'קידושין' ובלשון התורה נקראים 'ארוסין' (מה שאנו קוראים היום אירוסין שאינם אלא שידוכין ואין להם כמעט תוקף הלכתי). ורק אחר כך יכניסה לביתו לשם נישואין. את הצורך בשתי הפעולות - קידושין, ונישואין, רואים בכמה מקומות בתורה. לדוגמא: א. בפרשת כי תצא "כי יקח איש אשה, ובא אליה". (דברים כב יג) "כי יקח" הכוונה לקידושין, ואח"כ "ובא אליה" זה הכנסתה לביתו לנישואין. ב. עוד בפרשה זו, בדין נערה מאורסה כתוב (פס' כג) "כי יהיה נערה בתולה מאורשה [-ש שמאלית] לאיש". הנערה מצד אחד מאורסה, ומצד שני עדיין בתולה - כי לא נכנסה לחופה. ג. בפרשת שופטים בעניין החוזרים מעורכי המלחמה (דברים כ ז), "ומי האיש אשר ארש אשה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו" - מי שארס אשה ועדיין לא לקחה - לא נשא אותה לאשה. שוב רואים שמדובר בשתי פעולות שונות, ורק אחר ששתיהן חלים הנישואין לגמרי. החופה שאנו עושים, היא לצורך חלות של נישואין. כיצד?. הגדר של הנישואין כמו שאמרנו, הוא הכנסת האשה לביתו והתנהגות עימה כבני זוג. נחלקו הראשונים מהי הפעולה היוצרת תוקף של הנישואין. שיטה אחת היא שהחתן והכלה עומדים יחד תחת יריעה הפרוסה על עמודים שהיא החופה שלנו.בעבר היה מנהג להושיב את החתן והכלה במושב מיוחד עם אפריון, ולזה קראו חופה. מכאן הושאל המושג 'חופה' לכל תוקף הנישואין. אנו בעת הנישואין משתדלים לנהוג כמה השיטות ב'חופה', לכן החתן מכסה את הכלה בהינומה, הם עומדים יחד תחת החופה, יש הנוהגים גם לפרוס טלית מעליהם שאומרים שזו החופה, ואח"כ נכנסים לייחוד לבדם, בחדר מיד אחרי החופה או בביתם החדש בלילה. כל אלו הם פעולות של נישואין ועל ידם הם הופכים מארוסים לנשואים. בימינו נהוג לעשות גם את פעולת הקידושין תחת החופה. ברכה והצלחה הרב ש. ידידיה לוי להרחבה בנושא החופה, ניתן לקרוא בויקישיבה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il