ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב שבת ומועדים משלוח מנות ומתנות לאביונים

למה צריך לתת משלוח מנות?

שאלה
מהם הטעמים לקביעת המצווה לשלוח מנות בפורים?
תשובה
רבותינו נתנו שני הסברים. תרומת הדשן הסביר כי משלוח מנות קשור למצוות משתה ושמחה. על מנת שיהיה בסעודה די הצורך קבעו חכמים לשלוח משלוח מנות. לפי ההסבר של תרומת הדשן, רק עשירים היו צריכים לשלוח לעניים. החתם סופר הסביר כי כדי שהעניים לא יתביישו, מרדכי תיקן שכל ישראל ישלחו מנות זה לזה. הסבר אחר כתב רבי שלמה אלקבץ בספרו 'מנות הלוי': המן אמר על עם ישראל שהוא מפוזר ומפורד, לא רק גיאוגרפית אלא גם חברתית, כלומר שיש פירוד בלבבות. המצווה נקבעה מול דברי הבלע של המן, כדי לגלות ולהוציא לאור את האהבה והאחווה בעם ישראל. מבין שני הטעמים, הראשון גשמי – לתיקון הסעודה שתהיה ברווחה, והשני רוחני – לאחד את עם ישראל ולהרבות בקרבו שלום ורעות, ייתכנו כמה הבדלים למעשה. לדוגמה, ראובן ששלח משלוח מנות לשמעון, ושמעון לא היה מוכן לקבל את משלוח המנות – לדעת תרומת הדשן שהטעם הוא להרבות מזון לסעודה, המטרה לא הושגה. אבל לדעת מנות הלוי שהטעם הוא ליצור אחווה, המטרה הושגה, כי לבסוף שמעון יודע שראובן שלח לו משלוח מנות ורוצה בקרבתו. דוגמה נוספת היא ראובן ששלח משלוח מנות לשמעון, אך שמעון לא ידע מי השולח – לפי תרומת הדשן המטרה הושגה, שהרי עתה יש יותר מזון בסעודתו של שמעון. אך להסברו של מנות הלוי המטרה לא הושגה, מכיוון ששמעון אינו יודע מי שלח לו ולא התרבתה אחדות. דינים נוספים במשלוח מנות: א. המצווה מחייבת כל מי שהגיע לגיל מצוות לשלוח שתי מנות לאדם אחד. המשלוח צריך להכיל מוצרי מזון. ראוי לחנך למצווה זו מלפני גיל מצוות. ב. כמות הנתינה – לתת מנה מכובדת שהנותן היה מגיש לפני אורחים (הרב מרדכי אליהו זצ"ל), ויש המצריכים גם לפי רמת המקבל. ג. מנות נפרדות – לפי חכמי הספרדים יש לתת את המנות בכלים או בעטיפה נפרדת (בן איש חי). ד. בין חיילים – מובא בגמרא שחכמים היו מחליפים מנותיהם וכך מקיימים מצוות משלוח מנות. מזה לומדים שניתן לקחת בצבא מנה שיש בה כמה מיני מטעמים, כל אחד ייתן מנה לרעהו ויקבל ממנו מנה, וכך שניהם יקיימו מצוות משלוח מנות. השפת אמת ראה במשלוח המנות ערך מיוחד של הגנה מפני צרות ואסונות. המן תיאר את ישראל כ"עם מפוזר ומפורד", ואסתר שהכירה את מחשבתו ואת הרעיון העומד ביסודה אמרה: "לך כנוס את כל היהודים". מכיוון שכל חג הפורים, מהגזירה ועד ההצלה, נע על ציר של פירוד ואחדות, וההצלה באה מתוך האחדות, חשבו מרדכי ומנהיגי הדור מהי הדרך שתסמל את חשיבות האחדות בעם ישראל, ומצאו שאין טוב ממשלוח המנות. בזכות זה נופלות מחיצות בין כלל חלקי החברה, ומתאחדים לעם אחד.
עוד בנושא משלוח מנות ומתנות לאביונים

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il