שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ערב פסח

מהם האפשריות כדי לא לצום בתענית בכורים? שמיעת סיום בטל'?

undefined

הרב יצחק בן יוסף

כ"ט אדר תש"פ
שאלה
נראה שיש ההעדפה לסיום מסכת, ולא לצום בתענית בכורים, מהם האפשרויות על מנת לא לצום?
תשובה
חכמים העדיפו שלא יצומו בתענית בכורים כפי שכתב ערוך השולחן: א. תענית זו אינה מוזכרת בתלמוד, אף על פי שנכתב בשולחן ערוך אינו כשאר תעניות. ב. מפני חולשת הדורות, שלא יפגע בהכנות לחג, ובקיום ליל הסדר כהלכתו. ולכן מקיימים סיום מסכת או סעודת מצווה אחרת, נביא דוגמאות מעשיות: 1. סיום מסכת הוא סעודת מצווה - כפי שנלמד משלמה המלך כמובא במדרש שיר השירים: "ויעש משתה שלמה" מכאן שעושים סעודה לגומרה של תורה, וכפי שנהג אביי במסכת שבת כאשר סיימו התלמידים מסכת היה עושה יום טוב לתלמידים. (הייתה דעה של המהרש"ל לברך 'שהשמחה במעונו'. והוא עצמו חזר בו ראה בכך חידוש גדול) 2. אפשר להשתתף בסעודת שבע ברכות, בר מצווה שחל ביום זה, פדיון הבן, ברית מילה. 3. בשעת הדחק ניתן לסיים - מסכת משניות עם פירוש רע"ב.(ילקו"י) או ספר תנ"ך עם פירוש רש"י כמו שיר השירים, יונה, מגילת אסתר. (תשובות והנהגות). 4.בשעת הדחק - אפשר לשמוע סיום מסכת בטלפון. הגרש"ז אוירבך). אפשרויות 1.2 הם לכתחילה. אפשריות 3,4 הם בדיעבד כמענה לחיילים במוצבים, או עקב חשש מהמגיפה הנמצאים בבידוד, או עקב הקבוצות הנדרשות להיזהר, או עקב הנחיות שינתנו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il