שאל את הרב

  • הלכה
  • הנחת התפילין

מהו המקום המדויק להניח תפילין של ראש?

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ז אלול תשפ"א
שאלה
שלום כבוד הרב. א. צריך שכל התפילין של ראש יהיו במקום גדילת השערות בקדמת הראש או בסדר שקצת מהתפילין של ראש יורדות מעבר לשערות, כי הולכים גם במקרה כזה אחרי הרוב? ב. צריך שהתפילין יהיו על המקום שגודלות השערות או שאפשר שיהיו גם על שער שגולש קצת מעבר, כמו פוני ? ג. ומה אם אדם שנשרו שערותיו, איפה ידע להניח בראש את התפילין? ד. איפה צריך להניח את הקשר של תפילין של ראש ששמים באחורי הראש? בגומא שיש שם?(לכולם יש גומא?) או למעלה או למטה משם? וה. אם חלק מהקשר הזה יורד על הצוואר זה בסדר? ו. אם הקשר על השערות באחורי הראש מתחת לגומא, אבל השערות כבר גלשו על הצוואר? תודה רבה.
תשובה
שלום וברכה. א. תפילין של ראש (כולל התיתורא שמסביב לבית) צריכות להיות מונחות מתחילת צמיחת השערות עד מקום השקע, היכן שמוחו של תינוק רופס, ולא הולכים בזה אחרי רוב. ב. רק על מקום שממנו השערות התחילו לגדול. ג. יניח היכן שמתחילים השערות אצל רוב בני האדם (או היכן שהוא זוכר שהתחיל לו בעבר). ד. מעל הגומה, אף אם מקצת יורד לתוך הגומה, ובדיעבד אף אם כל הקשר מונח בגומה (או מתחתיה). ה. לכתחילה יש להמנע ממצב כזה, ובדיעבד נראה שיצא ידי חובה. מקורות: א. שו"ע (כ"ז ט') ואחרונים שם, שהזהירו מאד לברכה לבטלה. וראה מ"ב (שם סקל"ג) שגם התיתורא צריכה להיות מתחילת מקום צמיחת השערות ולא מתחת. יש שלימדו זכות, כשהתיתורא יורדת למטה ממקום צמיחת השערות (א"א בוטשאטש שם), ויתרה מכך כתב בספר ברכת הבית (שער ל"ח י"ח): "אך אם היו רובן במקום שער יצא, כן משמע בט"ז בסי' ח' סקי"ד". והטעם לכך, כיון שבכל מקום רובו ככולו, והמיעוט נגרר אחר הרוב. אולם למעשה הכרעת כל הפוסקים להזהר שכל התפילין יהיו מעל עיקרי השערות. ואף שיש כמה צדיקים שנהגו כך מטעמים נסתרים, מכל מקום אין להקיש ממעשה זה אלינו (שו"ת דבר יהושע ח"ד י"א, פסק"ת כ"ז י"ח) ב. ראה במקורות לעיל אות א. ג. אם אינו זוכר היכן התחילו לו עיקרי השערות, צריך לחשב כפי צמיחת השערות אצל רוב בני האדם (שו"ת ארץ צבי ח"א סי' י"ב, פסק"ת שם). ד. בשו"ע (שם י') כתב: "צריך שיהיה הקשר מאוחרי הראש למעלה בעורף וכו', ויהיה באמצע העורף לא יטה לכאן ולכאן". וכתבו הפוסקים (שע"ת סק"י, מ"ב סקל"ה) שראוי לכתחילה שכל הקשר יהיה מעל הגומא שבסוף הקודקוד, ואף אם הקשר יורד למטה יוצא בזה בלא כל פקפוק. ובדיעבד אף אם כל הקשר בתוך הגומה, יצא ידי חובה. והעיקר שלא יניח בצוואר, שאז אינו יוצא אפילו בדיעבד. ה. דעת המ"ב (שם) שלא יצא אף בדיעבד, כיון שהמקום שמתחת למקום צמיחת השערות, נקרא צוואר ולא עורף. אולם יש שכתב להקל אף ביותר מזה (פסק"ת שם הערה 175), ובמצב ביניים, שחלק מהקשר נמצא עוד במקום שיער בעורף, נראה שגם המ"ב יודה שיצא ידי חובה. ברכת ה' עליכם,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il