שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הנאה ממעשה שבת

כסף שנתקבל בשבת

undefined

הרב דניאל קירש

י"ח אייר תשפ"ב
שאלה
בהמשך לשאלה על אכילת מזון שבושל בשבת, כיצד ניתן לעשות שימוש בכספים שניתנו בצורה של החזר מיסים או כל תקבול מהמדינה כאשר בוודאות מלאה כספי מיסים נתקבלו עבור חילול שבת, לדוגמא יהודי שעבד בשבת וקיבל כסף ושילם מס בגין אותה עבודה, הכסף הזה יכול לשמש אברך לקניית מזון?
תשובה
שלום וברכה, אין בזה חשש, משום שחכמים אסרו ליהנות מהמלאכה עצמה שנעשתה בשבת אבל לא מ'דמי מלאכת שבת'. (משנה ברורה, שיח, ס"ק ד). ועוד שיש ספק אם כסף זה עצמו הוא מחילול שבת, והרוב אינו מחילול שבת. הרחבה: לגבי מה שכתבתי שהולכים אחרי הרוב ראה מה שכתב בזה בספר שולחן שלמה (שיח, הערה כ למטה, עמ' רצו) שפסק הגרש"ז אוירבך זצ"ל שמפעל ליצור בגדים שעובדים בו בשבת אין איסור לרכוש בגד משם משום מעשה שבת, כיון שהבגד הנעשה בשבת בטל בבגדים הנעשים בשאר ימות השבוע, פרט אם יודע שבגד זה נעשה בשבת דבכהאי כגוונא לא יקנהו, אמנם למעשה אם יש לו מקום אחר לרכוש בגד ממפעל כזה, יקנה אותו שם ולא יסייע למחללי שבת כל טוב!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il