שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • תורה שבכתב ושבעל פה

היה כתוב בתורה מה שיקרה בעתיד?

undefined

הרב בנימין במברגר

ד תשרי תשס"ז
שאלה
כיצד יכול להיות שמשה ירד עם חמישה חומשי תורה שכתוב בהם את מה שיקרה בעתיד, וכן איך ניתן ללמד חמישה חומשי תורה למילוני אנשים בתורה במדבר, שרק אחד יודע את כולה?
תשובה
משה רבינו קיבל במעמד הר סיני שני לוחות אבנים ובהם כתובים במעשה נס עשרת הדברות . את התורה בצורה שאנחנו מכירים כתב משה רבינו בסוף חייו ונתנה לכל ישראל (דברים לא ט ובהקדמה ליד החזקה של הרמב"ם) ונחלקו בגמרא (מסכת בבא בתרא דף טו עמוד א) אם את שמונת הפסוקים האחרונים שבהם מסופר על מותו של משה רבינו כתב משה רבינו בעצמו או כתב יהושע בן נון תלמידו. משה רבינו קיבל במעמד הר סיני יכולת לדבר אל כל ישראל שנאמר "משה ידבר והאלקים יעננו בקול". סדר הלימוד היה שמשה מלמד את אהרן אחיו ולאחר מכן באים בני אהרן, אלעזר ואיתמר, ומשה מלמד אותם. לאחר מכן נכנסים הזקנים ולומדים מפי משה ולבסוף כל העם נכנס ולומד מפי משה. משה הולך ואהרן מלמד את כל ישראל. אהרן הולך ובניו מלמדים את כולם. ולאחר שהם הולכים, הזקנים מלמדים את כל ישראל יוצא שכל אחד לומד ארבע פעמים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il