שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • השבת אבידה

השבת אבידה בחנות

undefined

כולל דיינות פסגות

ח שבט תשס"ח
שאלה
אני עובדת בחנות ונשכח אצלנו פריט בשקית ובתוכה חשבונית שלא ניתן למצוא את מבצע העסקה, כי יש בה החלפה באותו סכום בדיוק וללא הפרש של זיכוי או תוספת באמצעי תשלום. האם מותר לקחת את הפריט לאחר שבועים שלא חזרו לחנות לדרוש אותו? מתי מותר באופן עקרוני לקחת פריט שנשכח ואין לו דורשים? עד כמה שאני יודעת מעבדתי בחשבונית של החלפה אין אפשרות לשחזר את מבצע העסקה.
תשובה
א. על פי התיאור שמסרת, מדובר בחפץ עם סימנים (חפץ בתוך שקית עם פתק החלפה) ועל כן קיימת חובת השבה. לכן יש להכריז על ידי פתק על החנות למשך זמן שמשוער שהמאבד ישים לב להכרזה ויספיק ליטול (כחודשיים שלושה לערך). כדאי לוודא שכל עובדי החנות יודעים מהעניין (וכן לברר שעד זמן ההכרזה לא בא לדורשו). ב. כיוון שמדובר ב: 1. חפץ שניתן להשיג כמוהו. 2. אין לו ערך סנטימנטלי ומיוחד לקונה (חפץ חדש שטרם הספיק להשתמש בו) קיימת אפשרות בפני המוצא להעריך את שווי החפץ ולזכות בו לעצמו אחר זמן ההכרזה כדלעיל, לכל שימוש שירצה (אכן, על פי עיקרון זה אם מדובר בפריט ייחודי שהבעלים ירצו דווקא אותו ולא את שוויו, לדוגמא: פריט מעצבים שאין הרבה כמוהו, חייבים לשומרו). כל זאת בתנאי שירשום בפנקס ששמור אצלו את שווי החפץ ואת סימניו, על מנת שהמאבד יוכל לדורשו ולקבל את שוויו. ג. כמובן שקיימת האפשרות הרגילה בהשבת אבידה – לשמור את החפץ עצמו עד שידרשוהו בעליו. ד. יש לציין, שהזוכה בחפץ לעניין השבת אבידה הוא העובד ולא בעל החנות. מקורות להרחבה: האפשרות להעריך את שווי החפץ ולרשום בפנקס היא הרחבה של דין תפילין (גמ' ב"מ כט:). ע' שו"ע (חו"מ רסז, כא) ובסמ"ע שם (סק"ל), וכן תשובת חת"ס (חו"מ סי' קכג ד"ה "ואמנם"), אגר"מ (חו"מ ב' סי' מה סעי' ד). הרב יונתן גלסנר הרב ינון זמיר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il