שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • תורה שבכתב ושבעל פה

מידות שהתורה נדרשת בהם

undefined

הרב יאיר וסרטיל

ט"ז אדר תש"ע
שאלה
אודה לכם אם תוכלו למקד אותי בהבדל המדויק בין "היקש" לבין "גזירה שווה". נא להוסיף דוגמאות עם מקורות.
תשובה
היקש פירושו לימוד דין מסויים מדבר שנכתב בסמיכות אליו. למשל בברכות דף כא ע"ב: "נאמר מכשפה לא תחיה ונאמר כל שוכב עם בהמה מות יומת, סמכו ענין לו, לומר: מה שוכב עם בהמה בסקילה - אף מכשפה נמי בסקילה". וכן בבבא מציעא דף כז ע"ב: "אף השמלה היתה בכלל כל אלו, ולמה יצאת - להקיש אליה ולומר לך: מה שמלה מיוחדת שיש לה סימנין ויש לה תובעין - חייב להכריז, אף כל דבר שיש לו סימנין ויש לו תובעין - חייב להכריז". לעומת זאת, גזירה שווה פירושה שלומדים דין מפרשייה שלא נכתבה בסמוך אלא שיש מילה משותפת הנזכרת בשתי הפרשיות, ולכן אפשר ללמוד מאחת לשנייה. לדוגמא: ברכות דף ט ע"א: "ואכלו את הבשר בלילה הזה, רבי אלעזר בן עזריה אומר: נאמר כאן בלילה הזה ונאמר להלן ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה - מה להלן עד חצות, אף כאן עד חצות." בברכה, הרב יאיר וסרטיל
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il