שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

שלושה עשר עיקרים

undefined

הרב בנימין במברגר

כ תמוז תש"ע
שאלה
אנו אומרים בכל בוקר לאחר התפילה שאנחנו מאמינים ב-13 עיקרים שאחד מהם הוא: "שהתורה כולה נתונה מן השמיים ולא תשתנה בשום זמן חס ושלום". כיצד העיקר הזה מסתדר עם האימרה שבימות המשיח יהיה מותר לאכול חזיר, זה לא שינוי בתורה?
תשובה
ראשית, ביחס לדברי חז"ל שלעתיד לבוא יהיה שינו בתורה יש מחלוקת. יש אומרים שלא יהיה שינוי כלל ויש כאן רק רעיון עמוק. ויש אומרים שבמהות התורה לא יהיה שינוי, ואז אף אם יש שינוי בכמה מצוות זה לא משנה את נשמת התורה. לגבי דברי המדרש "למה נקרא שמו חזיר? שעתיד לחזור ולהטהר לעתיד לבוא" - חכמינו נחלקו האם לעתיד לבוא החזיר יהיה מותר. האור החיים הקדוש (ויקרא יא ז) אומר שנקרא שמו חזיר משום שעתיד הקב"ה להחזירו לנו לעתיד לבוא אבל לא את החזיר שבימינו אלא חזיר שיהיו לו את כל סימני הטהרה. "אבל לעתיד לבוא יעלה גרה ויחזור להיות מותר. ולא שישאר בלא גרה ויור, כי התורה לא תשתנה". הרי שרואים שגם למי שאומר שיהיה מותר לאכול מדובר שיהיו לו סימני טהרה. התורה לא תשתנה אבל המציאות כן. ובשו"ת הרזב"ז (חלק ב, סימן תתכח) הסביר שלעתיד לבוא יהיו ישראל אוכלים משמנים כאילו הותר להם בשר החזיר. אבל לא שיותר באמת אלא זהו רק משל. בספרים מופיע המקור למדרש זה בויקרא רבה פרשה יג אולם בעיון שם לא מופיע מדרש זה אלא בשינוי נוסח ועל מלכות רומא. וכן אומר בעל התורה תמימה שאין בכלל מדרש כזה. וכמותו סוברים עוד חכמים. (להרחבה אפשר לראות בשו"ת עטרת פז חלק ראשון כרך ב יורה דעה ו)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il