שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • השבת אבידה

רפד שמוצא כסף בתוך ספה

undefined

הרב מרדכי גרוס

ו מרחשון תשע"ג
שאלה
שלום, מה הדין כשעובד במרפדיה מפרק כורסא של לקוח כדי להחליף בדים, ונמצא כסף בתוך הכורסא, למי זה שייך? ומה הדין אם זה דברים קטנים שאינם חשובים כל כך? ומה עושים אם הבוס לא מעוניין שתחזיר? נ.ב- זה לא נדיר שמוציאים כסף בכורסא, ספה וכו’. תודה
תשובה
שלום וברכה 1.יש להשיב את הכסף לבעליו: 2.מסתבר שדעתם של מוסרי כורסא לתיקון לא להקפיד ולהטריח את הרפדים לשמור על חפצים קטנים שאינם כה חשובים, 3.במקום שהבוס אינו מעוניין שתחזיר ואם תתנגד לדעתו יש חשש שהוא יגרום לך להפסד משמעותי אינך צריך לעמוד כנגדו. (כמובן שאסור ליהנות מהכסף הגזול). פירוט העניין: 1. אם ניכר שהכסף הוטמן שם בכוונה, יש להחזיר את האבידה לבעלים, יש לברר האם זה של מוסר הכורסא, או שזה שייך למישהו שהיה בעלים עליו לפניו. כיוון שהוא לא זוכר שהכסף שם ולא נתייאש ממנו. אם ניכר שהכסף נפל לכורסא ללא דעת בעליו, א.כיוון שאין יאוש בבית האדם, כדברי הרמב"ן במלחמות בפ"ב של בב"מ. (ובנתיבות סימן רנט ס"ק א. ובמחנה אפרים הלכות קנין חצר זימן ז נקטו שלמרות שתוס' בדף כו נראים כחולקים על הרמב"ן, הם מודים לו באופן שהדבר נמצא ברשותו ועתיד להימצא על ידי הבעלים) וגם כשהכורסא יצאה מביתו היאוש לא חל, כיוון שהכורסא נמצאת כל הזמן בידי הרפד, שהוא שומר של הבעלים, וא"כ הכורסא ממשיכה להימצא ברשות הבעלים, והכסף נמצא בתוך כלי השמור לבעלים, למרות שאין לרפד חיובי שמירה על הכסף לולי דיני אבידה) אמנם מצד טעם זה אם הכסף נפל למקום שאין דרך הבעלים למוצאו לעולם, לשיטת תוס' אינם חייבים להחזיר. ב.ועוד שמסתמא האדם יודע שזה אבד לו בביתו ואם כן אינו מתייאש כי חושב תמיד שעתיד למוצאו ביום מהימים.(כמבואר בתוד"ה וניזל בבבא מציעא כו ע"א) ואינו יודע שיצא מרשותו. ומצד טעם זה חייב בהשבה בכל עניין שהכסף מצוי בכורסא אף במקום שאין בעליו עתיד למצוא אותו. 2. כל עוד העובד לא נטל את הכסף, יש לו דיני אבידה, ששלו קודמת לשל חברו, וממילא אינו צריך להפסיד ממון עצמו בשביל אבידת חברו. לאחר שנטל את החפץ היה מקום להגדירו כשומר אבידה, וממילא אינו יכול להסתלק מלהשיב אף במקום הפסד, אלא שיש להגדיר את פעולות העובד כפעולות עבור הבוס, כיוון שהוא מטפל ועוסק בכורסא עבורו, וכיוון שכן, הבוס הוא השומר ולא הפועל והעובד לא נהפך לשומר אבידה, ויכול להסתלק מההשבה במקום הפסד. כל טוב הרב מרדכי גרוס
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il