שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר ויקרא

שאלות על המשכן

undefined

הרב רפאל וסרטיל

י"ג תמוז תשע"ג
שאלה
בס"ד לרב שלום, 1. מדוע ללחם הפנים ולשולחן הפנים קוראים כך? 2. האם אהרון הכהן הדליק את הנרות בבוקר והם דלקו במשך היום בדרך נס? 3. האם משה עזר בבנית המשכן הכלים ובגדי הכהנים בפועל הרי כתוב שמי שהיו האומנים הראשים אילו בצלאל ואוליהב ועוזריהם?אם עזר במה עזר?
תשובה
לשואל שלום, שאלה 1: הכינוי "לחם הפנים" מבואר ברש"י (שמות כה, כט). לדבריו, הלחם היה עשוי כמין תיבה פרוצה משתי רוחותיה (כצורת ח' הפוכה), וכיון ששני צדדיו הזקופים ככתלים הם כעין 'פנים' הרואים ומסתכלים אחד לצפון ואחד לדרום, לכן הוא נקרא "לחם הפנים". דומה שהשולחן זכה לכינוי זה בגלל אופיו של הלחם המונח עליו. שולחן הפנים הוא השולחן המשמש בסיס לאותם 'פנים'. שאלה 2: ההדלקה היתה בערב ולא בבוקר, וכך סדר הדברים: בכל בוקר, במהלך הקרבת התמיד היה אחד הכהנים מדשן ומטיב את נרות המנורה. תחילה (לאחר זריקת דם התמיד במזבח) דישן והטיב רק את חמשת הנרות המערביים, ובהמשך הבוקר (לאחר הקטרת הקטורת) נכנס שוב להיכל ודישן והטיב את שני הנרות המזרחיים. בערב, לאחר הקרבת תמיד של בין הערבים, היה הכהן מדליק את המנורה. עד לפטירת שמעון הצדיק (קרוב לתחילת בית שני), היה בנר המערבי (השני ממזרח) נס, שהוא המשיך מידי יום לדלוק עד הערב. בתקופה זו לא היה הכהן מטיב את שני הנרות אלא רק נר אחד – הנר המזרחי, והמערבי המשיך לדלוק עד הערב. בערב, לאחר הדלקת כל הנרות מהנר המערבי היה הכהן מכבה אותו ומדליקו, נותן בו שמן ופתילה חדשה ומדליקו שנית. (ראה מסכת תמיד פרק ג ופ"ו, מ"א) שאלה 3: על שאלת חלקו של משה רבנו בבניית המשכן, אומרים חז"ל (שמות רבה נב, ד): כמה חכמים היו שם [בישראל] ובאו להם אצל משה [לסייע בהקמת המשכן] ולא היו יכולין להקימו. אלא [כך] אמר שלמה: "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה" (משלי לא, כט), שמשה היה מעולה מכולם. [וזהו שאמר שלמה על משה רבנו:] "ואת עלית על כולנה" למה? שעשו [חכמי הלב] את המשכן, ולא היו יודעין ליישבו [ולהעמידו על מכונו]. מה עשו [החכמים ובעלי המלאכה?] נטלו כל אחד ואחד מלאכתו ובאו להם אצל משה ו[היו] אומרים: הרי קרשים, הרי בריחין! כיון שראה משה אותם, מיד שרתה עליו רוה"ק והקימו [משה למשכן]. ולא תאמר משה העמידו [בעצמו], אלא המשכן נעשו בו נסים ועמד מעצמו, שנאמר: "הוקם המשכן" [כלומר המשכן קם ונעמד מעצמו כשמשה רבנו ניגש אליו להקימו, ככתוב: "ויקם משה את המשכן"]. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il