שאל את הרב

  • הלכה
  • שחיטה והכשרת בשר

דיני מליחה וצלייה לספרדים

undefined

הרב דוד חי הכהן

ו טבת תשע"ד
שאלה
למנהג הספרדים- 1. האם ניתן לכתחילה להכשיר בשר במלח דיאטטי [שחולים אסור להם מלח רגיל]? אולי מלח כזה לא עושה את הפעולה ,שחז"ל רצו שיעשה? וחולים אלו יאכלו רק בשר ועוף צלוי? 2. אם טיגנו ביצים אורגניות ומצאו באחת מהם דם, האם צריך פי 60 כדי להתיר את שאר המאכל? [כמובן הוציאו את חתיכת הדם] 3. האם בשר שנטחן, עשו ממנו קציצות והתברר ששכחו להדיחו ולמלוח אותו, האם מהני עכשיו למולחו ואז לבשלו? [הרי דעת הסמ"ק והסמ"ג שהטעם בהדחה הראשונה כי יש דם בעין וההדחה פועלת להסירו שלא יבלע פנימה וכאן ההדחה לא נעשתה] 4. בשאלה הקודמת האם צלייה תעזור? 5. האם בשר שנצלה על האש ונשפך עליו מים, האם נאסור כי המים שנשפכים על הבשר תוך כדי צלייתו מפעפעים בו ומבשלים אותו ונמצא שנתבשל הבשר בדמו?
תשובה
1. צריך לברר אם יש לו תכונות של מלח כמו יבוש ושמירת הבשר מריקבון אפשר להכשיר ואם הוא רק סוג של טעם מלח אין להכשיר בו. 2. אם הביצים מופרות ע"י זכר צריך 60 מהביצה ואם לא מספיק 60 כנגד הדם. 3-4. אי אפשר להכשיר כך אלא רק ע"י צליה. 5. אם זה תוך כדי צליה אין לאסור כי בשול אוסר כיון שאין למים מקום לזוב הם מבשלים את הבשר עם הדם , אבל על האש המים זוחלים ולא נשארים על הבשר ומה שנשאר נשרף מיד ולכן אין לאסור.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il