שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • הלוואה

הלוואה לבן שלי

undefined

הרב מרדכי גרוס

כ"ח שבט תשע"ד
שאלה
שלום כבוד הרב שליט"א בני קיבל ממני מימון ללימודי רפואה ושבח לאל היום הוא מומחה ויהי רצון שיהיה שליח טוב לרפואת בני ישראל ושלא תצא תקלה על ידו, אמן. כיום הוא מעונין לרכוש בית ואני מעוניין לעזור בתנאי שיחזיר את ההלוואה, האם אני צריך לערוך איתו שטר ע"י בית דין רבני או שתקיעת כף תספיק שיחזיר הכסף או שזה מצב לא נעים, מדובר באב ובן שאולי אני נכנס למצב לא ברור מבחינה הלכתית. מבקש פסיקת הרב ואשמח לקבל פירוט ומקורות שגם אחכים בנושא בברכה מעומק הלב.
תשובה
שלום וברכה, הגמרא במסכת בבא מציעא דף עה מלמדת אותנו להלוות כסף באופן מבורר כך שלא יתאפשר בהמשך יכולת לטעות, לשכוח או לשקר אודות הנדון הממוני. "אמר רב יהודה אמר רב כל מי שיש לו מעות ומלוה אותן שלא בעדים עובר משום ולפני עור לא תתן מכשל וריש לקיש אמר גורם קללה לעצמו, שנאמר תאלמנה שפתי שקר הדוברות על צדיק עתק" הגמרא כותבת שהדבר נכון אף בהלוואה לתלמיד חכם למרות שאין חשש שישקר, שמא ישכח הדבר כתוצאה מטרדת הלימוד. דין זה נפסק בשו"ע חו"מ סימן ע סעיף א. הדבר נכון גם בין בני משפחה, ולכן נכון לכתוב שטר מפורט על פי הנחיות של תלמיד חכם המכיר הלכות שטרות. בברכה, הרב מרדכי גרוס.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il