שאל את הרב

  • הלכה
  • צורת התפילה

השתחוויה בתפילה

undefined

הרב עזריה אריאל

ז ניסן תשע"ד
שאלה
בס"ד האם מותר להשתחוות השתחוות מלאה בתפילה? (תפילת יחיד בבית) זה יכול המון לעזור בקבלת ייראת שמים לפחות בשבילי תודה רבה
תשובה
לשואל, שלום! אשריך שאתה משתוקק להשתחויה של התבטלות מלאה כלפי רבונו של עולם, בצניעות ולשם שמיים. אולם על פי ההלכה הפסוקה אין להשתחוות בתפילת העמידה אלא בשיעור הכפיפה שקבעו חכמים (שולחן ערוך או"ח סי' קיג סעיף ה). כמו כן, אין להשתחוות בתחילת ברכות ובסופן, ולא בשאר ברכות הודאה שבתפילה וברכת המזון (עיין שם סעיפים א, ג). שלא בתפילת העמידה, ניתן לכרוע ולהשתחוות באופן חופשי (כאשר יש חציצה כלשהי בין פניך לבין רצפת אבן), ואף בתפילת העמידה עצמה הדבר מותר אחרי הפסוק 'יהיו לרצון' (משנה ברורה שם ס"ק ט ועיין גם סי' קד ס"ק ט). יש מהראשונים שהמליץ על כריעה והשתחויה מלאה גם בתפילה לכל מי שהדבר מוסיף בכוונתו (שו"ת רבי אברהם בן הרמב"ם סי' סב), אבל הפסיקה המקובלת אינה כשיטתו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il