ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש משנה וגמרא סנהדרין

הדף היומי הקצר

סנהדרין - דף ק"ה

שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
הרב אורי בריליאנטט"ו סיוון תש"ע
1792
מוקדש לעלוי נשמת
מסעוד בן רזלה
לחץ להקדשת שיעור זה
(קד: 9 שורות מלמטה - קה: 3 שורות מלמטה)
חלק ראשון - אלו שאין להם עוה"ב
א. מניין אלו שאין להם חלק לעוה"ב - על ידי אנשי כנה"ג.
ביקשו למנות גם את שלמה, ודוד והקב"ה ביקשו שלא, אך רק כשבת קול אמרה שאין להם את הסמכות להחליט - לא מנו אותו.
ב. דורשי רשומות - לכל המנויים יש חלק לעוה"ב (חוץ מבלעם).
ג. טענת בנ"י להצדקת חטאיהם ("תשובה ניצחת"): 1. רב - הרי בסוף כולם מתים (תשובת הנביא - אבותיכם הודו שטעו). 2. שמואל - ה' גרש אותנו ואין לו זכות לדרוש מאיתנו קיום מצוות (תשובת הנביא: 1. לא גרש או מכר סופית, אלא רק בגלל העבירות). 2. מכר אתכם עמ"י לעבד שלו (נבוכדנצר). 3. ה' ימלוך עליכם בכוח). 3. יצר הרע מכריח אותנו (תשובה - תייסרו אותו, תשובת העם - ה' צריך לייסרו).

חלק שני - דרשות על בלעם
א. בלעם - בלא עם, ובלבלב את עמ"י. בן בעור - בעל בהמותיו. (בעור - לבן וכושן רשעתיים).
ב. האם לגוים יש עוה"ב? ר"א - לא, ר' יהושוע - כן (חוץ מלרשעים).
ג. הבקשה מבלעם לבוא: מואב ומדין שיתפו פעולה נגד אויב משותף, מדין נעלמים כי מבינים שה' לא ירשה לו לקלל את בניו, אך חוצפה מועילה - ולכן ה' נתן לו.
ד. בלעם - חצי צולע ועיוור, ומשתמש באמתו לקסמיו ובא על אתונו. בלעם לא יודע דעת בהמתו - כלומר לא מצליח לענות לה (מול שרי מואב) - למה השתמש בה ולא בסוס, והיא גם אמרה שהוא בא עליה. בלעם ידע את הרגע בו ה' כועס ואז רצה לקלל, אך ה' עשה עמנו צדקה ולא כעס באותם ימים. השנאה (והאהבה) מקלקלת את השורה.
ה. הקללות - בזכות הקרבנות של בלק זכה לרות (מתוך שלא לשמה יבוא לשמה). ה' שם לו מלאך/קללה בפיו שלא יקלל. הקללות שרצה לומר - שלא תהיה שכינה, ומצוות, בתי כנסת ומדרש, ומלכות ושפע חומרי, וכשחטאו - כל הקללות התקיימו מלבד בתי הכנסת והמדרש.
ו. אגב - האם זה דרך ארץ לברך אב/רב שבנו/תלמידו יהיה גדול ממנו? רבא ורבה בר מרי - לא דרך ארץ, ר' יוסי בר חוני - אבא לא מתקנא בבנו ורב בתלמידו].
עוד בנושא סנהדרין

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il