ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
צריכים למכור חמץ? היכנסו עכשיו!
בית המדרש הלכה מחשבה ומוסר פורים

ח' אדר תשע"ז

נתיבות שלום חלק ב'

לחץ להקדשת שיעור זה
להורדת דף מקורות (PDF)
היום נראה כיצד ה"נתיבות שלום" מניח יסוד מחשבתי בהבנה של מהות כל החגים: כל חג לפי הנתיבות שלום מהווה אמצעי להטמעה של רעיון או ענין מסויים בעבודת השם, הן במהות הנגלית והפשוטה של החג, ולא פחות חשוב מכך, זמן שבו מאירים הארה וסיוע מיוחדים באופן רוחני סגולי, על מנת לעזור לכל יהודי להטמיע בתוכו את המסר והמהות של החג. מתוך כך נבין את המהות המיוחדת לפורים.

"גם יש להתעמק במהות עבודת היום. כידוע שלכל חג יש ענין סגולי מיוחד לכל אשר קרבת אלוקים יחפץ (למי שחפץ להידבק בה'), שהוא עת רצון ושעת הכושר לענין מסויים שאפשר להשיגו דווקא בזמן הזה. ולאור זה יש לבאר מה ענינו המיוחד של פורים שהדרך להשיגו היא על ידי משתה ושמחה ו'ליבסומי עד דלא ידע' וכו' ועל ידי משלוח מנות ומתנות לאביונים, שאין מצוות כאלו בשאר החגים. וכן יש להבין שייכות כל המצוות האלו לענין מחיית עמלק, שזה עיקר עניינו של פורים.
הביאור בזה. דהנה כל החגים המה ימים קדושים שעל ידם מתקרב איש יהודי ומתדבק להשם יתברך, ומטרתם 'אשר יראה כל זכורך את פני השם אלקיך', וכן חנוכה ופורים, שעניין אחד לכל הימים הקדושים הללו אשר על ידם יתעלה יהודי לשיא הדרגה העילאית, הן כשנמצא בימי הזוהר וגדלות המוחין והן בזמן שנמצא בשפל המצב בהסתר פנים, בקטנות המוחים. היום הגדול ביותר בשנה הוא יום הכיפורים, אשר בעת שעלה משה רבינו על ההר ויהי שם ארבעים יום, היה יום הכיפורים יום הארבעים בו נתעלה מאוד עד שקיבל לוחות האחרונות ואמר לו הקדוש ברוך הוא 'סלחתי כדבריך'. וכך גם לדורות נקבע ליום התעלות, שהכהן הגדול זוכה בו פעם אחת בשנה להכנס לפני ולפנים לקודש הקודשים וכמו שהקשו חז"ל על הפסוק "וכל אדם לא יהיה באוהל מועד" וגו' הרי הכהן הגדול היה שם ואינו אלא ילוד אשה, ותירצו שבשעה שנכנס לקודש הקדשים לא היה בגדר אדם, שזהו שיא ההתעלות. ויום זה הוא היום הקדוש ביותר מכל המועדים, שבת שבתון. ולעומתו יש עוד יום אחד בשנה יום הפורים בו יכול איש יהודי להתעלות עד בחינת יום הכיפורים. וענין הפורים הוא להיפך, שמתעלה מתוך המצב הירוד והשפל ביותר אשר הלך חשכים ואין נוגה לו והוא בתוך הסתר גדול. וכמאמר חז"ל: "אסתר מן התורה מניין, שנאמר ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא". כל מגילת אסתר עניינה להורות לעם השם איך להתעלות ולהתקדש בקדושה עליונה, בבחינת יום כיפורים, מתוך מצב של הסתר איום. וכמובא בחז"ל ובספרים הקדושים שכל מקום שנאמר במגילה המלך הכוונה למלכו של עולם מלך מלכי המללכים הקדוש ברוך הוא , אך היות וכל ענין המגילה הוא הסתר גם זה בהסתר".

המיוחד בפורים לפי דבריו הוא, שמצד אחד זה חג - זמן המיועד להתעלות, ומצד שני הוא חג שכל עניינו הוא כיצד לעלות מתוך מצב של הסתר וירידה דווקא. ישנה אמירה משמעותית מאוד בחג זה, מעין המשפט הידוע של רבי נחמן מברסלב "אין שום יאוש בעולם כלל";שלא יעלה בדעתו של אדם שכאשר הוא במצב שפל מאוד אין לו תקומה חלילה ואבדה תקוותו, כי תמיד אפשר לשוב ולדבק עצמו בשם יתברך.
עוד בנושא פורים
שאל שאלה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il