ללמוד הלכה מהברווזים

הרב נתנאל יוסיפון | אדר ב תשע"ו