שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • חפצים שונים

סגירת פרצה בגדר ארעית בשבת

undefined

הרב עזריה אריאל

ט"ו אייר תשע"ט
שאלה
בס"ד שלום, ברשותי חצר שרובה מוקפת בגדר, למעט חלק קטן פרוץ. ברשותי יש גם גדר קטנה באמצעותה אני אוטם את הפרצה במשך השבוע לעיתים קרובות מסיבות שונות. אופן האיטום אינו מקצועי, אני לוקח חוטים ובאמצעותם קושר את הגדר הקטנה לגדר הגדולה. האם בשבת מותר להשתמש בגדר לשם איטום הפרצה? לכאורה הגדר עצמה אינה מוקצה ואין לדמות לדלתות הבית (שח, י). מצד שני אולי יש לאסור משום תוספת בניין (בסימן שיג). ברם, זו תוספת גרועה שקשורה לגדר רק בחוטים פשוטים (הקשורים בקשר עניבה) ואין לאיטום זה קיום כלל. תודה רבה!!
תשובה
לשואל, שלום וברכה! הדבר מותר. הנימוק העיקרי להתיר זאת הוא העובדה שזהו פתח שדרכך לפתוח ולסגור לעיתים קרובות באופן זה (יותר מאשר פעם בחודש). לפיכך דין הגדר כפקק החלון שמוזכר בסי' שיג ס"א, שמותר לסתום בו את החלון אפילו אם כעת הוא לא מחובר בכלל לחלון, עיין משנ"ב ס"ק ב-ג ובה"ל ד"ה ולא אמרינן, ושם ס"ג בבה"ל ד"ה שאין, על אומדן התדירות. לעומת זאת כאשר מדובר על פתח שלא רגילים לסוגרו כך אלא עושים זאת באופן חד פעמי או לעיתים רחוקות (פעם בחודש ומעלה), אסור לסתום אותו בעזרת כל חפץ שייתכן שיושאר שם לזמן רב, אפילו בהנחה רופפת (ראה סעיף ג על רחבה שאחורי הבתים "שאין נכנסים ויוצאים בה תדיר" ובמשנ"ב ס"ק כג). לכן אסור אפילו להניח קרטון על החלון כתחליף לשמשה שהתנפצה (שמירת שבת כהלכתה פכ"ג סמ"א). אם הגדר הקטנה תלויה רק מלמעלה, בצורה כזו שהיא מתנדנדת ברוח ולא מונעת ממישהו להיכנס, והתועלת היחידה בה היא הגנה מפני היזק ראייה, מותר לתלות אותה אפילו בפתח שנכנסים בו לעיתים רחוקות, או שתולים אותה על מנת להשאיר אותה שם בקביעות, מפני שאיננה נחשבת כמחיצה (סי' שטו ס"א).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il