בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר ישעיהו
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

ישעיהו פרק מג

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) ועתה כה אמר יהוה בראך יעקב ויצרך ישראל אל תירא כי גאלתיך קראתי בשמך לי אתה: (ב) כי תעבר במים אתך אני ובנהרות לא ישטפוך כי תלך במו אש לא תכוה ולהבה לא תבער בך: (ג) כי אני יהוה אלהיך קדוש ישראל מושיעך נתתי כפרך מצרים כוש וסבא תחתיך: (ד) מאשר יקרת בעיני נכבדת ואני אהבתיך ואתן אדם תחתיך ולאמים תחת נפשך: (ה) אל תירא כי אתך אני ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך: (ו) אמר לצפון תני ולתימן אל תכלאי הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ: (ז) כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו: (ח) הוציא עם עור ועינים יש וחרשים ואזנים למו: (ט) כל הגוים נקבצו יחדו ויאספו לאמים מי בהם יגיד זאת וראשנות ישמיענו יתנו עדיהם ויצדקו וישמעו ויאמרו אמת: (י) אתם עדי נאם יהוה ועבדי אשר בחרתי למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני הוא לפני לא נוצר אל ואחרי לא יהיה: (יא) אנכי אנכי יהוה ואין מבלעדי מושיע: (יב) אנכי הגדתי והושעתי והשמעתי ואין בכם זר ואתם עדי נאם יהוה ואני אל: (יג) גם מיום אני הוא ואין מידי מציל אפעל ומי ישיבנה: (יד) כה אמר יהוה גאלכם קדוש ישראל למענכם שלחתי בבלה והורדתי בריחים כלם וכשדים באניות רנתם: (טו) אני יהוה קדושכם בורא ישראל מלככם: (טז) כה אמר יהוה הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה: (יז) המוציא רכב וסוס חיל ועזוז יחדו ישכבו בל יקומו דעכו כפשתה כבו: (יח) אל תזכרו ראשנות וקדמניות אל תתבננו: (יט) הנני עשה חדשה עתה תצמח הלוא תדעוה אף אשים במדבר דרך בישמון נהרות: (כ) תכבדני חית השדה תנים ובנות יענה כי נתתי במדבר מים נהרות בישימן להשקות עמי בחירי: (כא) עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו: (כב) ולא אתי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל: (כג) לא הביאת לי שה עלתיך וזבחיך לא כבדתני לא העבדתיך במנחה ולא הוגעתיך בלבונה: (כד) לא קנית לי בכסף קנה וחלב זבחיך לא הרויתני אך העבדתני בחטאותיך הוגעתני בעונתיך: (כה) אנכי אנכי הוא מחה פשעיך למעני וחטאתיך לא אזכר: (כו) הזכירני נשפטה יחד ספר אתה למען תצדק: (כז) אביך הראשון חטא ומליציך פשעו בי: (כח) ואחלל שרי קדש ואתנה לחרם יעקב וישראל לגדופים:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il