ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

שבועות - הקדמה ;">

בית מדרש גמרא שבועות Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (5 ד') הורד mp3
שלח לחבר

ט"ז תמוז תש"ע

שבועות - הקדמה

הדף היומי הקצרנערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
הרב מישאל מכלוף בן אסתר זצ"ל

מבוא למסכת שבועות
(ע"פ המבוא בגמרת שוטנשטיין)
א. נדר מול שבועה
נדר - בחפצא.
שבועה - בגברא (1. לא יכול להתייחס לאנשים אחרים. 2. יכול להתייחס גם לפעולות).
ב. סוגי השבועות
שבועות שאדם נשבע מעצמו
1. שבועת ביטוי (שעשה/לא עשה/יעשה/לא יעשה) - שוגג מביא קרבן עולה ויורד (עו"י), מזיד לוקה.
2. שבועת שווא (שבועה מיותרת שברור שהיא נכונה או לא נכונה או שלא יכול לקיימה). מזיד לוקה, שוגג - כלום.
שבועות כחלק מדיון מול תובע
1. שבועת העדות - נשבעו שלא יודעים להעיד - יש קרבן עולה ויורד (שוגג/מזיד).
2. שבועת הפקדון - נשבע שהחפץ לא אצלו - קרן+חומש+קרבן אשם גזילות.
3. שבועת הדיינים - שבועה שהבי"ד מחייבים. [מהתורה - מוב"מ, שבועת עד אחד ושבועת השומרים. בנוסף יש שבועות דרבנן מתקופת התנאים והאמוראים (שבועת היסט).
ג. איך נשבעים - או שנשבע מפי עצמו או מפי אחרים (וחוזר על טענתו או עונה אמן).

ד. קרבן עולה ויורד - 3 רמות - עשיר - חטאת רגילה, בינוני - שני תורים/שני בני יונה (עולה וחטאת). עני - מנחה (1/10 איפה).
תחומים בהם יש קרבן עו"י - 1. שבועת ביטוי (שוגג) ושבועות העדות. 2. טמא שנכנס למקדש /אכל קודשים בשוגג (המסכת תתחיל בנושא הזה).


שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זאת שוב