ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

שבועות - הקדמה ;">

בית מדרש גמרא שבועות Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (5 ד') הורד mp3
שלח לחבר

ט"ז תמוז תש"ע

שבועות - הקדמה

הדף היומי הקצרנערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
הרב מישאל מכלוף בן אסתר זצ"ל

מבוא למסכת שבועות
(ע"פ המבוא בגמרת שוטנשטיין)
א. נדר מול שבועה
נדר - בחפצא.
שבועה - בגברא (1. לא יכול להתייחס לאנשים אחרים. 2. יכול להתייחס גם לפעולות).
ב. סוגי השבועות
שבועות שאדם נשבע מעצמו
1. שבועת ביטוי (שעשה/לא עשה/יעשה/לא יעשה) - שוגג מביא קרבן עולה ויורד (עו"י), מזיד לוקה.
2. שבועת שווא (שבועה מיותרת שברור שהיא נכונה או לא נכונה או שלא יכול לקיימה). מזיד לוקה, שוגג - כלום.
שבועות כחלק מדיון מול תובע
1. שבועת העדות - נשבעו שלא יודעים להעיד - יש קרבן עולה ויורד (שוגג/מזיד).
2. שבועת הפקדון - נשבע שהחפץ לא אצלו - קרן+חומש+קרבן אשם גזילות.
3. שבועת הדיינים - שבועה שהבי"ד מחייבים. [מהתורה - מוב"מ, שבועת עד אחד ושבועת השומרים. בנוסף יש שבועות דרבנן מתקופת התנאים והאמוראים (שבועת היסט).
ג. איך נשבעים - או שנשבע מפי עצמו או מפי אחרים (וחוזר על טענתו או עונה אמן).

ד. קרבן עולה ויורד - 3 רמות - עשיר - חטאת רגילה, בינוני - שני תורים/שני בני יונה (עולה וחטאת). עני - מנחה (1/10 איפה).
תחומים בהם יש קרבן עו"י - 1. שבועת ביטוי (שוגג) ושבועות העדות. 2. טמא שנכנס למקדש /אכל קודשים בשוגג (המסכת תתחיל בנושא הזה).


שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il