ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש משנה וגמרא עבודה זרה

הדף היומי הקצר

עבודה זרה - דף ל'

שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
הרב אורי בריליאנטה' תשרי תשע"א
1210
מוקדש לעלוי נשמת
הוגט בת תורקיה
לחץ להקדשת שיעור זה
(ל. שורה 8 - 2 שורות מלמטה)

איסור מגולה
א. סוגים שונים של יין שמותרים
A. יין מבושל - מותר (ר' יעקב בא אידי, ר' ישמעאל בר זירוד, ר' ינאי בר' ישמעאל, ר' חייא. וכן רבא להלכה (בסוף העמוד)).

B. יין מזוג -
a. דעות שמותר - רבה ורב יוסף, רב אדא בר אהבה לשמש שלו.
b. הגבלת ההיתר - רב פפא - רק במזוג הרבה, אך קצת - אסור.
קושיה על ההגבלה - מהסיפור של רבה בר רב הונא באנייה והנחש, ותירוץ - במזוג קצת הנחש שותה (ולכן אסור), אך רק כשאין אנשים.
c. קושיא על עצם ההיתר (גם במזוג הרבה) - מהסיפור על הנחש שמזג לעצמו את היין כדי שישתה. תירוץ - כשמוזג לעצמו - כן שותה. דחייה - נסמוך על תירוץ בסכנת נפשות?! אלא יש לאסור כל יין מזוג. ואכן -
d. ההלכה - רבא - מזוג אסור.

C. סוגי יינות שנחשים לא אוהבים -
1. ריב"ל - 3 יינות הן שמותרים: חד, מר ומתוק (שני דעות אם זה תוספות לרעה או טובה)
2. ר"ל - קרינא (סוג יין מתוק).
3. רבא - חומץ מותר (אך רק אחרי 3 ימים). נהרדעאי - אסור.
4. ברייתא - בזמן שלושת ימי תסיסת היין - מותר.

D. מאכלים שונים
1. שחליים - בארץ ישראל - אסרו רק כשיש חומץ, בבל - בכל מקרה.
2. כותח הבבלי - בארץ ישראל התירו (אא"כ יש סימני ניכור), בגולה אסרו.
(נדלג על ר' חייא בר אשי)
3. פי תאנה - אין בעיה.
4. בהמשך - אבטיח - אסור.ב. דברים שמפחידים את הנחש

1. ישן ליד המים - רב חלקיה - מה שאמרו "אימת ישן עליהם" זה דווקא ביום, אך בלילה אסור.
הגמרא עצמה - גם ביום אסור.
2. נוזל מטפטף בצורה תכופה.

ג. על מי אפשר לסמוך - אלמנה או גוי
גרסא 1 - רב סמך על אמלנה - כי ממשיכה מה שלמדה מבעלה (אך גוי - לא), שמואל שתה מגוי - כי מקפידים על הגיינה (אך אלמנה - לא).
גרסא 2 - שמואל לא סמך על שניהם.ד. רב ספרא - שלושה סוגי ארס
צעיר - שוקע (ולכן אסור גם אם אחרים שתו או אכלו ולא ניזוקו),
בינוני מפעפע,
זקן - צף (למרות שכוחו של הנחש דווקא מתחזק, הארס נחלש).

ה. מה עושים עם מה שהתגלה?
מגע עור אדם – ת"ק – מסוכן (לכן אסור על הרצפה, לגבל ביד, לשטוף ידיים), אחרים – רק במקום שיש חריצים.

נתינה לבהמות – מסוכן, חוץ מחתול שזה רק מחליש אותו זמנית ומותר בשלו.


שיעור דף יומי בקיצור באדיבות אתר סיני
עוד בנושא עבודה זרה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il